מכון עולמות

לדעת להאמין

אמונה רציונלית היא זו המבוססת על נימוקים וסיבות טובות להאמין. שלוש דרכים מובילות את האדם לאמונה כזו: החוויה, המסורת והפילוסופיה.

האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.

מהי אמונה? האם היא משתלבת עם רציונליות? ומדוע עדיפה אמונה על ספקנות?

האם האתאיזם הוא עמדה עקבית ורציונלית?

קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

האם הטענה ש"יש דברים שאיננו יכולים להבין" מבטאת התחמקות משאלות לא נוחות?

האם זה ריאלי להאמין שהמשיח יבוא עוד היום?

היהדות התחילה כרעיון מהפכני, וחוללה תמורות גדולות בכל התקופות. היכן יבוא לידי ביטוי רעיון זה בעולם המודרני והפוסטמודרני?

נושאי דת ומדינה הפכו להיות בוערים בשנים האחרונות. לפיכך ערכנו כינוס בנושא עם הרב יעקב אריאל, הרב יעקב מדן, הרב יהודה גלעד, הרב פרופ' נריה גוטל, הרבנית עו"ד ירדנה קופ-יוסף, הרב עדו רכניץ, הרב אריאל בראלי, פרופ' אביעד הכהן ופרופ' ידידיה שטרן.

על מנת לדון ברצינות בפערים שבין מצוות התורה לבין תפיסות מוסר עכשוויות, יש צורך לערוך בירור יסודי במושג המוסר ובזיקה שלו לדת.

מדוע נזף הגנרל האמריקאי בקצין הישראלי על מוסר המלחמה של צה"ל? על קריסת הקונספציות השגויות, והצמא האדיר בעם למוסר מלחמה יהודי המסוגל להכריע את הרוע.

השוואה בין חוקי התורה למציאות הרווחת במזרח הקדום, מראה עד כמה גדולה היתה המהפכה המוסרית שחוללה היהדות.

כיצד התורה מאפשרת מציאות בלתי מוסרית כמו עבדות, ונותנת לה מקום בתוך היהדות?

האם חיים על פי היהדות עשויים להפוך את האדם למוסרי יותר? מה יכולה האמונה לתרום למוסר?

האם ברית מילה היא הטלת מום בילד בניגוד לרצונו? האם יש בה סיכונים רפואיים?

יש טוענים שהדת מובילה לאכזריות ולמלחמות. הרב ד"ר מיכאל אברהם משיב לטענה.

מה זה פמיניזם והאם הוא מסתדר עם היהדות? בירור המושגים והתהליך ההיסטורי של מעמד האישה.

מדוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? כיצד זה מסתדר עם ערך השוויון?

במה צריכה להתמקד עבודת ה' של הנשים?

האם מוסד המשפחה נמצא בתהליכי גסיסה, או שמא מתוך המחשכים יבקע עליו אור חדש?

היחסים בין גברים לנשים ובין האל לאנושות על פני ציר ההיסטוריה, ותיאור ראשוני של הציפייה לעתיד. מאת הרבנית נעמי שפירא.

ערך המשפחה בתור תרומה יהודית מרכזית לעולם.

כל החיים הדתיים מכוונים לאלוהים. אבל למה בעצם מתכוונים כשאומרים אלוהים?

כיצד ניתן לכונן תרבות גבוהה יותר, המתגברת על הקשיים הניצבים בפני המין האנושי? המאמר מציע את רעיון הנשמה כמפתח.

דמותו של ה', כפי שהיא מצטיירת בכמה מקומות בתנ"ך, אינה נראית מחמיאה במיוחד. איך ניתן להבין תיאורים אלה?

סרטון אנימציה שנכתב על ידי הרב חגי לונדין המסביר למה מתכוונים כשאומרים אלוהים.

ריבונו של עולם, והדברים שאפשר ושאי אפשר לדעת עליו. מאת הרב יובל שרלו.

מניין לנו שה' הוא טוב ושאפשר לסמוך על דבריו? אולי הוא אל מרושע שמתעתע בנו?

פעמים נדמה שהאמונה והמדע סותרים, והאדם מוכרח לבחור אחת מן השתיים: או אמונה עיוורת, או מדע מנותק. אנו מציעים דרך שלישית, לפיה המחקר והאמונה משלימים.

האם התרחש מבול עולמי כמתואר בפרשת נח?

ד"ר יקי מנשפרוינד מפריך את המיתוס הרווח לפיו קיים מאבק היסטורי ממושך בין הדת והמדע, ומראה עד כמה היחסים ביניהם היו תמיד מורכבים יותר.

לפי פשט התורה אלוהים ברא את האדם מהאדמה, ואילו לפי האבולוציה האדם התפתח מבעל חיים הדומה לקוף. האם הדברים סותרים?

פרופ' זהר גבירצמן מסביר כיצד יש להבין את משמעותה של פרשת בראשית.

מדעי המוח מראים לכאורה על כך שהתודעה שלנו היא תוצר של פעילות מוחית. היכן מסתתרת אם כן הנשמה?

שאלת הבחירה החופשית מזווית מדעית, פילוסופית ותורנית. מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

מהו תפקידה של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.

המחקר ההיסטורי הנוגע לתפילין, כמו בתחומים אחרים, מעיד על קדמות המסורות שהיו ביד חכמינו.

הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מפסוקי "כי יפלא" לקיומו של גוף המוסמך להכריע בספקות הלכתיים ופרשניים. פרק ג בסידרת תורה שבעל פה.

התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

האם חייבים לקבל את מסורת התורה שבעל פה? האם ניתן להבין את התורה שבכתב בלעדיה? פרק ה בסדרת תורה שבעל פה.

על מה מבוססת סמכותם של חכמים לגזור גזירות ולהוסיף על איסורי התורה? האם אין בכך עבירה על "לא תוסיפו"? פרק ו בסדרת תורה שבעל פה.

מדוע אנשים חשים ניכור כלפי מערכת המצוות? מהי מטרת העל של מערכת זו?

טעמי המצוות - היחס בין המצוות להוויה. מאמרו של יהודה טרופ, זוכה בתחרות המאמרים תשפ"ג

למה ההלכה כל כך דקדקנית ונכנסת לפרטים הקטנים של כל מצווה? הרי העיקר הכוונה, לא?

גם מי שאינו מאמין בתורה, עליו להתייחס בכבוד למצוות שאבותיו מסרו עליהן את נפשם.

מדוע עבודת אלוהים מתבטאת ביהדות במסגרת לאומית דווקא? הרב חגי לונדין מסביר.

למה צריך לחבוש כיפה? זו חובה או מנהג? ומה היא מסמלת?

למה אסרה התורה אכילת בשר בחלב? ואיך הגענו מ"לא תבשל גדי בחלב אמו" לכיורים נפרדים?

רוצים לקבל תשובות קליטות לשאלות מורכבות? כנסו לשו"ת שלנו. 
לא מצאתם מענה? תשאלו אותנו, אנחנו כאן!

חיים מודרניים  מוסר

 אלוהים ואדם תושב"ע

  ארכיאולוגיה תורה ומדע

יסודות האמונה

איש אישה

האם אפשר להיות מאמין ורציונלי?
פעמים רבות נתפסת האמונה באלוהים כסותרת את המדע, ההיגיון והמוסר. במצב זה נדמה שהאדם מוכרח לבחור באחת משתי האפשרויות:
או שיבחר באמונה עיוורת, או שיבחר במדע, במחקר ובגישה המוסרית העכשווית וישליך את האמונה.
לעומת זאת, אנו במכון המחקר של עמותת עולמות סוברים שהסתירה נובעת מהבנה בלתי מספקת של האמונה, ושהעמקה תגלה שהתחומים השונים משלימים, ושדווקא ההיגיון מוביל לאמונה.

במכון יושבים רבנים וחוקרים ומפתחים ביחד משנה אמונית סדורה, שמכבדת את ההיגיון והמחקר ושיש בה תרומה ממשית למשמעות חיינו.
אתר זה מופעל על ידי מכון "עולמות".

הרב יעקב אריאל

הרב חיים דרוקמן זצ"ל

הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב יוסף צבי רימון

הרב אליקים לבנון

פרופ' שלום רוזנברג זצ"ל

הרב שבתי רפפורט

הרב חגי לונדין

הרב פרופ' יואל אליצור

הרב פרופ' יהושע ברמן

הרב פרופ' ג'פרי וולף

הרב ד"ר מיכאל אברהם

ד"ר יצחק מייטליס

הרב גיורא רדלר

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית שני טרגין

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

הרבנית אושרה קורן

גב' שרה אליאש

הרבנית נעמי וולפסון

כל חברי המכון מעורבים ותומכים בפרויקט "לדעת להאמין". תוכנו של כל מאמר הוא באחריות הכותב בלבד ואינו מייצג בהכרח את דעתם של כלל חברי המכון.

הרב דני לביא

ראש המכון, מייסד, וראש מדור יסודות האמונה.

ראש בתי המדרש בקריה האקדמית אונו, ר"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה

הרבנית ד"ר חני פרנק

מנכ"לית המכון, ראש מדור איש-אישה

יועצת הלכה וראש בית המדרש מתן שומרון

הרב אליסף ליבי

מייסד וחבר צוות ניהול, ראש מדור אלוהים ואדם

רב קהילת חסד ואמת בעיר נתניה.

הרב ד"ר משה רט

ראש מדור יהדות וחיים מודרניים ומדור תורה ומוסר

סופר, עורך, וד"ר לפילוסופיה של המוסר