לדעת להאמין

לשאול. להבין. להתחבר

חוברת ראשונה של מכון ידעיה :

תרומת היהדות לעולם

רכשו את החוברת עוד היום במחיר השווה לכל נפש

האם זה ריאלי להאמין שהמשיח יבוא עוד היום?

האם הטענה ש"יש דברים שאיננו יכולים להבין" מבטאת התחמקות משאלות לא נוחות?

אמונה רציונלית היא זו המבוססת על נימוקים וסיבות טובות להאמין. שלוש דרכים מובילות את האדם לאמונה כזו: החוויה, המסורת והפילוסופיה.

סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.

האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.

קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

תפיסת עולמה הכלכלית המהפכנית של התורה משלבת בין ערכי החופש והשוויון. מאמר של הרב לורד יונתן זקס זצ"ל.

הרב יעקב אריאל מראה כיצד הרוח שבאדם באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים.

היהדות התחילה כרעיון מהפכני, וחוללה תמורות גדולות בכל התקופות. היכן יבוא לידי ביטוי רעיון זה בעולם המודרני והפוסטמודרני?

הפרכת טענותיו של הררי לפיהן היהדות כמעט ולא תרמה לעולם.

שתי תגובות דתיות ביחס למגפת הקורונה.

עידן הגלובליזציה מאתגר את מדינת ישראל ואת ערכי היהדות, אבל דווקא הוא יכול להיות זרז להעביר אותם לשלב של הובלה תרבותית אוניברסלית. מאת אודיה צוריאלי

ידועה דרשת חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", אולם ההלכה כופה מגבלות כמעט על כל צעד בחיינו. האם ניתן בכנות לומר על מצב כזה שאנחנו בני חורין?

על מנת לדון ברצינות בפערים שבין מצוות התורה לבין תפיסות מוסר עכשוויות, יש צורך לערוך בירור יסודי במושג המוסר ובזיקה שלו לדת.

השוואה בין חוקי התורה למציאות הרווחת במזרח הקדום, מראה עד כמה גדולה היתה המהפכה המוסרית שחוללה היהדות.

כיצד התורה מאפשרת מציאות בלתי מוסרית כמו עבדות, ונותנת לה מקום בתוך היהדות?

האם חיים על פי היהדות עשויים להפוך את האדם למוסרי יותר? מה יכולה האמונה לתרום למוסר?

האם ברית מילה היא הטלת מום בילד בניגוד לרצונו? האם יש בה סיכונים רפואיים?

יש טוענים שהדת מובילה לאכזריות ולמלחמות. הרב ד"ר מיכאל אברהם משיב לטענה.

האם קניבליזם, מתירנות, והתעללות בבעלי חיים, הם טובים או רעים? איך קובעים מה מוסרי ומה לא?

מה זה פמיניזם והאם הוא מסתדר עם היהדות? בירור המושגים והתהליך ההיסטורי של מעמד האישה.

מדוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? כיצד זה מסתדר עם ערך השוויון?

במה צריכה להתמקד עבודת ה' של הנשים?

האם מוסד המשפחה נמצא בתהליכי גסיסה, או שמא מתוך המחשכים יבקע עליו אור חדש?

היחסים בין גברים לנשים ובין האל לאנושות על פני ציר ההיסטוריה, ותיאור ראשוני של הציפייה לעתיד. מאת הרבנית נעמי שפירא.

ערך המשפחה בתור תרומה יהודית מרכזית לעולם.

כיצד עלינו להתייחס לאנשים הנמשכים לבני מינם מבחינה תורנית, מוסרית ואמונית?

כל החיים הדתיים מכוונים לאלוהים. אבל למה בעצם מתכוונים כשאומרים אלוהים?

כיצד ניתן לכונן תרבות גבוהה יותר, המתגברת על הקשיים הניצבים בפני המין האנושי? המאמר מציע את רעיון הנשמה כמפתח.

דמותו של ה', כפי שהיא מצטיירת בכמה מקומות בתנ"ך, אינה נראית מחמיאה במיוחד. איך ניתן להבין תיאורים אלה?

סרטון אנימציה שנכתב על ידי הרב חגי לונדין המסביר למה מתכוונים כשאומרים אלוהים.

ריבונו של עולם, והדברים שאפשר ושאי אפשר לדעת עליו. מאת הרב יובל שרלו.

מניין לנו שה' הוא טוב ושאפשר לסמוך על דבריו? אולי הוא אל מרושע שמתעתע בנו?

מאמר העוסק בדרכי התמודדות עם ביקורת המקרא והשאלות שהיא מעלה על האמונה בתורה מן השמים.

מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?

האם סיפור המגילה אכן התרחש במציאות? עד כמה מהימנה מגילת אסתר כתיאור היסטורי?

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

רבים מצביעים על דמיון בין המקרא לטקסטים קדומים במזרח הקדום. האם נכון הדבר, ומהו ההסבר לתופעה?

האם יש הכרח או היגיון לקבל את שיטת "תורת התעודות"? הרב ד"ר יואל בן נון.

פערים בין הממצאים החומריים לבין מקורות היסטוריים מלמדים על מגבלותיה של הארכאולוגיה. מאת הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

האם התרחש מבול עולמי כמתואר בפרשת נח?

פעמים נדמה שהאמונה והמדע סותרים, והאדם מוכרח לבחור אחת מן השתיים: או אמונה עיוורת, או מדע מנותק. אנו מציעים דרך שלישית, לפיה המחקר והאמונה משלימים.

ד"ר יקי מנשפרוינד מפריך את המיתוס הרווח לפיו קיים מאבק היסטורי ממושך בין הדת והמדע, ומראה עד כמה היחסים ביניהם היו תמיד מורכבים יותר.

לפי פשט התורה אלוהים ברא את האדם מהאדמה, ואילו לפי האבולוציה האדם התפתח מבעל חיים הדומה לקוף. האם הדברים סותרים?

פרופ' זהר גבירצמן מסביר כיצד יש להבין את משמעותה של פרשת בראשית.

מדעי המוח מראים לכאורה על כך שהתודעה שלנו היא תוצר של פעילות מוחית. היכן מסתתרת אם כן הנשמה?

שאלת הבחירה החופשית מזווית מדעית, פילוסופית ותורנית. מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

המחקר ההיסטורי הנוגע לתפילין, כמו בתחומים אחרים, מעיד על קדמות המסורות שהיו ביד חכמינו.

מהו תפקידה של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מפסוקי "כי יפלא" לקיומו של גוף המוסמך להכריע בספקות הלכתיים ופרשניים. פרק ג בסידרת תורה שבעל פה.

התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

האם חייבים לקבל את מסורת התורה שבעל פה? האם ניתן להבין את התורה שבכתב בלעדיה? פרק ה בסדרת תורה שבעל פה.

על מה מבוססת סמכותם של חכמים לגזור גזירות ולהוסיף על איסורי התורה? האם אין בכך עבירה על "לא תוסיפו"? פרק ו בסדרת תורה שבעל פה.

מדוע אנשים חשים ניכור כלפי מערכת המצוות? מהי מטרת העל של מערכת זו?

למה ההלכה כל כך דקדקנית ונכנסת לפרטים הקטנים של כל מצווה? הרי העיקר הכוונה, לא?

גם מי שאינו מאמין בתורה, עליו להתייחס בכבוד למצוות שאבותיו מסרו עליהן את נפשם.

מדוע עבודת אלוהים מתבטאת ביהדות במסגרת לאומית דווקא? הרב חגי לונדין מסביר.

למה צריך לחבוש כיפה? זו חובה או מנהג? ומה היא מסמלת?

למה אסרה התורה אכילת בשר בחלב? ואיך הגענו מ"לא תבשל גדי בחלב אמו" לכיורים נפרדים?

מה כל כך מיוחד בארץ ישראל? במה היא שונה מכל מקום בעולם?

רוצים לקבל תשובות קליטות לשאלות מורכבות? כנסו לשו"ת שלנו. 
לא מצאתם מענה? תשאלו אותנו, אנחנו כאן!

חיים מודרניים  מוסר

 אלוהים ואדם תושב"ע

  ארכיאולוגיה תורה ומדע

יסודות האמונה

איש אישה

האם אפשר להיות מאמין ורציונלי?
פעמים רבות נתפסת האמונה באלוהים כסותרת את המדע, ההיגיון והמוסר. במצב זה נדמה שהאדם מוכרח לבחור באחת משתי האפשרויות:
או שיבחר באמונה עיוורת, או שיבחר במדע, במחקר ובגישה המוסרית העכשווית וישליך את האמונה.
לעומת זאת, אנו במכון המחקר של עמותת ידעיה סוברים שהסתירה נובעת מהבנה בלתי מספקת של האמונה, ושהעמקה תגלה שהתחומים השונים משלימים, ושדווקא ההיגיון מוביל לאמונה.

במכון יושבים רבנים וחוקרים ומפתחים ביחד משנה אמונית סדורה, שמכבדת את ההיגיון והמחקר ושיש בה תרומה ממשית למשמעות חיינו.
אתר זה מופעל על ידי מכון "ידעיה".

הרב יעקב אריאל

הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב יוסף צבי רימון

הרב אליקים לבנון

פרופ' שלום רוזנברג

הרב שבתי רפפורט

הרב חגי לונדין

הרב פרופ' יואל אליצור

הרב פרופ' ג'פרי וולף

הרב ד"ר מיכאל אברהם

ד"ר יצחק מייטליס

הרב גיורא רדלר

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית שני טרגין

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

הרבנית אושרה קורן

גב' שרה אליאש

הרבנית נעמי וולפסון

כל חברי המכון מעורבים ותומכים בפרויקט "לדעת להאמין". תוכנו של כל מאמר הוא באחריות הכותב בלבד ואינו מייצג בהכרח את דעתם של כלל חברי המכון.

הרב אליסף ליבי

מנכ"ל

מלמד בישיבת אורות נתניה ורב קהילת חסד ואמת בעיר נתניה.

הרב דני לביא

חבר צוות הניהול, חוקר תחום יסודות האמונה.

ר"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה

הרבנית ד"ר חני פרנק

חברת צוות הניהול, חוקרת תחום איש-אישה

יועצת הלכה וראש בית המדרש מתן שומרון

הרב ד"ר משה רט

חוקר תחום יהדות וחיים מודרניים ותורה ומוסר

סופר, עורך, וד"ר לפילוסופיה של המוסר

שחר פרידמן

עורך ומנהל האתר