יסודות האמונה


אמונה רציונלית היא זו המבוססת על נימוקים וסיבות טובות להאמין. שלוש דרכים מובילות את האדם לאמונה כזו: החוויה, המסורת והפילוסופיה.

נניח שיש אלוהים. אז מה? למה אני חייב לעשות מה שהוא אומר?

סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.

קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.

מהי אמונה? האם היא משתלבת עם רציונליות? ומדוע עדיפה אמונה על ספקנות?

אם אלוהים הוא טוב ומטיב וכל-יכול, מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?

האם האתאיזם הוא עמדה עקבית ורציונלית?

האם קיימת השגחה אלוהית על כל פרט בבריאה? ואיך היא תיתכן בעולם של חוקי טבע קבועים?

הפרכת טענותיהם של המיסיונרים ו"היהודים המשיחיים" בדבר משיחיותו של ישו.

"יש אלפי דתות בעולם, מה גורם לך לחשוב שדווקא הדת שלך נכונה?". כפי שנראה, השאלה הזאת לא אמורה באמת להטריד אדם מאמין.

האם קיימת סתירה בין ידיעת-הכול של אלוהים לבין חופש הבחירה האנושי? עיון פילוסופי.