יסודות האמונה


יש הטוענים שאנשים המציאו את הדת כדי לשלוט על הציבור. מאמר זה מראה מדוע טענה זו חסרת יסוד.

אמונה רציונלית היא זו המבוססת על נימוקים וסיבות טובות להאמין. שלוש דרכים מובילות את האדם לאמונה כזו: החוויה, המסורת והפילוסופיה.

איך מתמודדים עם ספקות? מי אמר שבכלל יש אמת?

סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.

קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.

מהי אמונה? האם היא משתלבת עם רציונליות? ומדוע עדיפה אמונה על ספקנות?

האם האתאיזם הוא עמדה עקבית ורציונלית?

נניח שיש אלוהים. אז מה? למה אני חייב לעשות מה שהוא אומר?

האם קיימת השגחה אלוהית על כל פרט בבריאה? ואיך היא תיתכן בעולם של חוקי טבע קבועים?

אם אלוהים הוא טוב ומטיב וכל-יכול, מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?

האם אלוהים הוא באמת כל-יכול? האם הוא כפוף לחוקי ההיגיון?