סדרת הסרטונים של הרב ד"ר משה רט, בה הוא מסביר כמה פשוט והגיוני להאמין.

סרטון ראשון - מה זו אמונה?סרטון שני - האם רציונלי להאמין?סרטון שלישי - מה אפשר לדעת?סרטון רביעי - מה ש(אי) אפשר להוכיחסרטון חמישי - למה להאמין למשהו?סרטון שישי - במה להאמין?סרטון שביעי - למה לא להיות ספקן?סרטון שמיני - מה עושים עם ספקות באמונה?סרטון תשיעי - למה מתכוונים כשאומרים א-להים?סרטון עשירי - על מי מוטלת חובת ההוכחה?סרטון אחד עשר - האם יש ראיות לקיומו של א-להים?סרטון שניים עשר - הראיה מהטבע לקיום הא-לסרטון שלושה עשר - הראיה מהתכנוןסרטון ארבעה עשר - החוויה הדתיתסרטון חמישה עשר - הראיה מהמסורת


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.