איש-אישה


בפרשת שמות מופיעות שש נשים אמיצות, שבלעדיהן לא היה משה רבנו נולד וגדל. מה אפשר ללמוד מכך על תפקידן של הנשים ביהדות? מאמר של הרב יונתן זקס זצ"ל.

מה זה פמיניזם, והאם הוא מסתדר עם היהדות? בירור המושגים והתהליך ההיסטורי של מעמד האישה.

היחסים בין גברים לנשים ובין האל לאנושות על פני ציר ההיסטוריה, ותיאור ראשוני של הציפייה לעתיד. מאת הרבנית נעמי שפירא.

מדוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? כיצד זה מסתדר עם ערך השוויון?

כיצד עלינו להתייחס לאנשים הנמשכים לבני מינם מבחינה תורנית, מוסרית ואמונית?

התמודדות פנימית עם נטייה חד מינית מאת ישי מאיר

האם מוסד המשפחה בתהליכי גסיסה, או שמא מתוך המחשכים יבקע עליו אור חדש?

במה צריכה להתמקד עבודת ה' של הנשים?

ערך המשפחה בתור תרומה יהודית מרכזית לעולם.

חמש גישות אפשריות לפער שבין הפסיביות של הכלה במעמד החופה לבין תפיסת השוויון. מאת הרב יובל שרלו.

האם אישה נקנית בכסף כאילו היתה חפץ? ולמה לגבר מותר לשאת כמה נשים?

מדוע הכוח בנישואין נמצא בידי הגבר, והאישה אינה יכולה להתגרש לרצונה?