טעמי המצוות


מודע אנשים חשים ניכור כלפי מערכת המצוות? מהי מטרת העל של מערכת זו?

למה ההלכה כל כך דקדקנית ונכנסת לפרטים הקטנים של כל מצווה? הרי העיקר הכוונה, לא?

למה עלינו להשקיע זמן כה רב מדי יום בדקלום אותן התפילות, שוב ושוב? האם ה' צריך שנתפלל אליו?

למה אנחנו קושרים על עצמנו רצועות מעור פרה, ולובשים בגד עם חוטים משתלשלים מפינותיו? מה אנחנו, אינדיאנים?

למה נחוצים כל האיסורים והמגבלות בשבת? למה אי אפשר לתת לאנשים לנפוש ביום החופשי שלהם איך שהם רוצים?

למה חשוב ללמוד תורה? איך העיסוק בסוגיות בנות אלפי שנים יכול לתרום לנו?

למה אסרה התורה אכילת בשר בחלב? ואיך הגענו מ"לא תבשל גדי בחלב אמו" לכיורים נפרדים?