למה אנחנו קושרים על עצמנו רצועות מעור פרה, ולובשים בגד עם חוטים משתלשלים מפינותיו? מה אנחנו, אינדיאנים?

למה נחוצים כל האיסורים והמגבלות בשבת? למה אי אפשר לתת לאנשים לנפוש ביום החופשי שלהם איך שהם רוצים?

למה חשוב ללמוד תורה? איך העיסוק בסוגיות בנות אלפי שנים יכול לתרום לנו?

למה צריך לברך על כל דבר? אי אפשר פשוט ליהנות בשקט?