תפיסת עולמה הכלכלית המהפכנית של התורה משלבת בין ערכי החופש והשוויון. מאמר של הרב לורד יונתן זקס זצ"ל.

הרב יעקב אריאל מראה כיצד הרוח שבאדם באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים.

היהדות התחילה כרעיון מהפכני, וחוללה תמורות גדולות בכל התקופות. היכן יבוא לידי ביטוי רעיון זה בעולם המודרני והפוסטמודרני?

הפרכת טענותיו של הררי לפיהן היהדות כמעט ולא תרמה לעולם.

שתי תגובות דתיות ביחס למגפת הקורונה.

עידן הגלובליזציה מאתגר את מדינת ישראל ואת ערכי היהדות, אבל דווקא הוא יכול להיות זרז להעביר אותם לשלב של הובלה תרבותית אוניברסלית. מאת אודיה צוריאלי

ידועה דרשת חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", אולם ההלכה כופה מגבלות כמעט על כל צעד בחיינו. האם ניתן בכנות לומר על מצב כזה שאנחנו בני חורין?

נושאי דת ומדינה הפכו להיות בוערים בשנים האחרונות. לפיכך ערכנו כינוס בנושא עם הרב יעקב אריאל, הרב יעקב מדן, הרב יהודה גלעד, הרב פרופ' נריה גוטל, הרבנית עו"ד ירדנה קופ-יוסף, הרב עדו רכניץ, הרב אריאל בראלי, פרופ' אביעד הכהן ופרופ' ידידיה שטרן.

סרטון מאת הרב יהונתן זקס שמסביר מדוע הוא גאה להיות יהודי.

מאות מחקרים מרחבי העולם מראים שקיימת זיקה בין אורח חיים דתי לבין יותר אושר, בריאות והתנהגות מוסרית.

פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

ביקורת על ספרו של יובל נח הררי, "21 מחשבות על המאה ה-21"