הפרכת טענותיו של הררי לפיהן היהדות כמעט ולא תרמה לעולם.

עידן הגלובליזציה מאתגר את מדינת ישראל ואת ערכי היהדות, אבל דווקא הוא יכול להיות זרז להעביר אותם לשלב של הובלה תרבותית אוניברסלית. מאת אודיה צוריאלי

ידועה דרשת חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", אולם ההלכה כופה מגבלות כמעט על כל צעד בחיינו. האם ניתן בכנות לומר על מצב כזה שאנחנו בני חורין?

סרטון מאת הרב יהונתן זקס שמסביר מדוע הוא גאה להיות יהודי.

מאות מחקרים מרחבי העולם מראים שקיימת זיקה בין אורח חיים דתי לבין יותר אושר, בריאות והתנהגות מוסרית.

פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

ביקורת על ספרו של יובל נח הררי, "21 מחשבות על המאה ה-21"

תמונת המצב במדינות רבות מראה שהתחזקות החילון מעמידה בסכנה את עצם קיומן.

רבים תופסים את עבודת הקורבנות כפולחן פרימיטיבי. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אותה?

ההתנגשות שהייתה בנר ראשון של חנוכה בין הדלקת הנרות לגמר המונדיאל, היא הזדמנות לברר האם המאבק בחנוכה היה בכלל על שמירת ההלכה?

לא רק שהשואה איננה אמורה להחליש את האמונה הדתית שלנו, אלא שסמיכותה לקום המדינה אמורה דווקא לחזק אותה.

שתי תגובות דתיות ביחס למגפת הקורונה.