מאות מחקרים מרחבי העולם מראים שקיימת זיקה בין אורח חיים דתי לבין יותר אושר, בריאות והתנהגות מוסרית.

פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

ביקורת על ספרו של יובל נח הררי, "21 מחשבות על המאה ה-21"

תמונת המצב במדינות רבות מראה שהתחזקות החילון מעמידה בסכנה את עצם קיומן.

רבים תופסים את עבודת הקורבנות כפולחן פרימיטיבי. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אותה?

ההתנגשות שהייתה בנר ראשון של חנוכה בין הדלקת הנרות לגמר המונדיאל, היא הזדמנות לברר האם המאבק בחנוכה היה בכלל על שמירת ההלכה?

לא רק שהשואה איננה אמורה להחליש את האמונה הדתית שלנו, אלא שסמיכותה לקום המדינה אמורה דווקא לחזק אותה.

שתי תגובות דתיות ביחס למגפת הקורונה.

פרופ' ליאון קאס מזהיר מפני הסכנות למחשבה ולקיום האנושי שמגלמת תפיסת העולם המטריאליסטית.

היחס שבין הקדושה לטבע. מאת הרב אורי שרקי.

תפיסת העולם היהדות יכולה להיות בסיס לתיקון למצב החברה שהולכת ונעשית מקוטבת. סרטון מאת הרב יונתן זקס.

היחס לאיכות הסביבה ולתנועות הירוקים. מאת הרב אורי שרקי.