היהדות התחילה כרעיון מהפכני, וחוללה תמורות גדולות בכל התקופות. היכן יבוא לידי ביטוי רעיון זה בעולם המודרני והפוסטמודרני?

נושאי דת ומדינה הפכו להיות בוערים בשנים האחרונות. לפיכך ערכנו כינוס בנושא עם הרב יעקב אריאל, הרב יעקב מדן, הרב יהודה גלעד, הרב פרופ' נריה גוטל, הרבנית עו"ד ירדנה קופ-יוסף, הרב עדו רכניץ, הרב אריאל בראלי, פרופ' אביעד הכהן ופרופ' ידידיה שטרן.

מאמרה של חנה נקי, זוכה בתחרות המאמרים תשפ"ג

כיצד משפיעה התפילה על כל החיים? מאמרו של עמנואל ליפשיץ, זוכה בתחרות המאמרים תשפ"ג.

הרב יעקב אריאל מראה כיצד הרוח שבאדם באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים.

תפיסת עולמה הכלכלית המהפכנית של התורה משלבת בין ערכי החופש והשוויון. מאמר של הרב לורד יונתן זקס זצ"ל.