הרב דני לביא

ראש המכון, מייסד, וראש מדור יסודות האמונה.

ר"מ בישיבה הגבוהה באלון מורה

הרבנית ד"ר חני פרנק

מנכ"לית המכון, ראש מדור איש-אישה

יועצת הלכה וראש בית המדרש מתן שומרון

הרב אליסף ליבי

מייסד וחבר צוות ניהול, ראש מדור אלוהים ואדם

רב קהילת חסד ואמת בעיר נתניה.

הרב ד"ר משה רט

ראש מדור יהדות וחיים מודרניים ומדור תורה ומוסר

סופר, עורך, וד"ר לפילוסופיה של המוסר