תורה שבעל פה


מהו התפקיד של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.

שאלנו את הרב יעקב אריאל, הרב אורי שרקי, הרב יעקב מדן, הרבנית רחלי פרנקל, הרב חיים נבון, הרבנית שלומית בן שעיה, הרב דני לביא והרבנית חני פרנק מהי בעיניך תכליתה של ההלכה? איזו בשורה וייחודיות יש בה.

בגמרא מופיעים לא מעט דברים שנראים כמו אמונות טפלות. איך עלינו להבין זאת?

הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מפסוקי "כי יפלא" לקיומו של גוף המוסמך להכריע בספקות הלכתיים ופרשניים. פרק ג בסידרת תורה שבעל פה.

התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

האם קבלת מסורת התורה שבעל פה מחויבת המציאות? האם ניתן לקבל את התורה שבכתב בלעדיה? פרק ה בסדרת תורה שבעל פה.

על מה מבוססת סמכותם של חכמים לגזור גזירות ולהוסיף על איסורי התורה? האם יש בכך עבירה על "לא תסור"? פרק ו בסדרת תורה שבעל פה.

כיצד עלינו להתייחס לדרשות חז"ל הנראות רחוקות ביותר מפשט הפסוקים, ולפעמים סותרות את הפשט? פרק ז בסדרת תורה שבעל פה.

מהם גבולות סמכותם של החכמים בפירוש ההלכה? האם מותר להם לשנות ביודעין מהכתוב בתורה? פרק ח בסדרת תורה שבעל פה.

מי אמר שמסורת חז"ל היא הנכונה, ולא מסורות אחרות, כמו אלה של הצדוקים או קהילת "ביתא ישראל" באתיופיה? פרק ט בסדרת תורה שבעל פה.

לקט מובאות המוכיחה את קדמותה של המסורת ההלכתית והאגדית של חכמים.