בתלמוד ובמדרשים מופיעות אגדות שקשה מאוד לקבל אותן כפשוטן. כיצד עלינו להבין דברים אלו?

בין הדיונים התלמודיים ישנם כאלה הדנים במקרים מוזרים ולא מצויים. למה הם חשובים? מאמר מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

הגמרא מוסרת את מספר האותיות בספר התורה, אלא שמספר זה אינו תואם את ספרי התורה שבידנו. מהו פשר התעלומה?

איך אפשר לסמוך על מעבירי המסורה בלי לחשוש שקבוצת החכמים "השתלטו" עליה?

בגמרא מופיעים לא מעט דברים שנראים כמו אמונות טפלות. איך עלינו להבין זאת?

שאלנו את הרב יעקב אריאל, הרב אורי שרקי, הרב יעקב מדן, הרבנית רחלי פרנקל, הרב חיים נבון, הרבנית שלומית בן שעיה, הרב דני לביא והרבנית חני פרנק מהי בעיניך תכליתה של ההלכה? איזו בשורה וייחודיות יש בה.