הרב יעקב אריאל

הרב חיים דרוקמן זצ"ל

הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב יוסף צבי רימון

הרב אליקים לבנון

פרופ' שלום רוזנברג זצ"ל

הרב שבתי רפפורט

הרב חגי לונדין

הרב פרופ' יואל אליצור

הרב פרופ' יהושע ברמן

הרב פרופ' ג'פרי וולף

הרב ד"ר מיכאל אברהם

ד"ר יצחק מייטליס

הרב גיורא רדלר

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית שני טרגין

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

הרבנית אושרה קורן

גב' שרה אליאש

הרבנית נעמי וולפסון