חברי המכון


הרב יעקב אריאל

הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב שבתי רפפורט

הרב פרופ' ג'פרי וולף

הרב פרופ' יואל אליצור

הרב ד"ר מיכאל אברהם

פרופ' שלום רוזנברג

ד"ר יצחק מייטליס

הרב חיים וידל

הרב יצחק מאיר יעבץ

הרב גיורא רדלר

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית ד"ר שולמית בן שעיה

הרבנית נורית פריד

גב' שרה אליאש

הרבנית ד"ר חנה קטן

הרבנית נעמי וולפסון

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית אושרה קורן