חברי המכון


הרב יעקב אריאל

הרב אורי שרקי

הרב יובל שרלו

הרב שבתי רפפורט

הרב פרופסור ג'פרי וולף

פרופסור יואל אליצור

הרב דוקטור מיכאל אברהם

פרופסור שלום רוזנברג

דוקטור יצחק מייטליס

הרב חיים וידל

הרב יצחק מאיר יעבץ

הרב גיורא רדלר

הרבנית דוקטור נעמי שחור

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית דוקטור שולמית בן שעיה

הרבנית נורית פריד

גב' שרה אליאש

הרבנית דוקטור חנה קטן

הרבנית נעמי וולפסון

הרבנית דוקטור מיכל טיקוצ'ינסקי

הרבנית ימימה מזרחי

הרבנית אושרה קורן