חברי המכון


הרב אורי שרקי

הרב שבתי רפפורט

פרופסור ג'פרי וולף

פרופסור יואל אליצור

הרב דוקטור מיכאל אברהם

הרב זאב סולטנוביץ'

פרופסור שלום רוזנברג

דוקטור יצחק מייטליס

הרב חיים וידל

הרב יצחק מאיר יעבץ

הרב גיורא רדלר

הרבנית ד"ר נעמי שחור

הרבנית רחל שפרכר פרנקל

הרבנית דוקטור שולמית בן שעיה

הרבנית נורית פריד

גב' שרה אליאש