מאת צוות האתר

יש הסבורים בטעות שבמאתיים שנים האחרונות נמצאים העולם המדעי והדתי ב"דו-קרב". לאיש המדע נראה שהממצאים המדעיים מפריכים את יסודותיה של הדת, ואילו למאמין נדמה שההתגלות מייתרת את עצם המחקר המדעי ושוללת את מסקנותיו. גישות אלו כולן שגויות. הן המדע והן הדת הם דבר מבורך ונדרש לעולם. אין האמונה באה להחליף פסיק מן המחקר המדעי ומדע ללא דת הוא חסר כיוון, משמעות והשראה.

המאבק הוא מיתוס

תפיסת המאבק הזו היא שגויה בעליל. "תזת הקונפליקט", לפיה המדע נמצא במאבק מהותי כנגד הדת, חסרת כל ביסוס היסטורי ונדחתה על ידי ההיסטוריונים בני זמננו. ישנם אמנם אתאיסטים המטפחים את המיתוס הזה כדי לנכס לעצמם את המדע ואת הישגיו הרבים, אבל האמת היא שרבים וטובים מגדולי המדענים היו והנם אנשים דתיים ומאמינים, שלא רק שלא ראו קונפליקט בין דת למדע, אלא השקיעו את עצמם במחקר מדעי דווקא מתוך השקפתם הדתית. כאשר מבינים נכון את האמור בתורה ואת מה שעולה מהמדע, הופכת זירת הקרב שבין המדע לאמונה לזירה שבה שני הכוחות משלימים ובונים האחד את השני. המדע והדת מציגים שתי פרספקטיבות שונות על המציאות, שהאיחוד ביניהן בכוחו לחזק גם את הדת וגם את המדע.

גישת ההנחלה החינוכית

ראיות שונות מרחבי התורה, והמסורת היהודית מלמדים שחלקים מפסוקי התורה לא נועדו מלכתחילה לייצג את בהכרח עובדות מדעיות כהווייתם; אלא מטרתה היא להחיל באנושות תהליך חינוכי התפתחותי. לשם כך היה דרוש לסדר את הדברים בצורה שתביע את הערכים שהתורה רצתה להנחיל, ומצד שני לא היה ניתן לעסוק בעובדות קוסמולוגיות מסוימות משום שהדבר לא היה מתקבל ובחלק מהמקרים אף מוביל במצב התרבותי הקיים לנסיגה מוסרית. רק עם התפתחות האנושות, בין היתר בזכות הצלחת המשימה של התורה, יכלו עובדות אלו להתגלות מבלי לערער את היסודות (וייתכן שעדיין הדברים תלויים ועומדים). לפיכך, סיפורי התורה מבוססים על עובדות אמיתיות אבל חורגות מהם מאוד בצורה הסיפורית על מנת להנחיל את המסרים, הנכונים ורלוונטיים תמיד. עם זאת, לגילויים המדעיים יש משמעות רוחנית משל עצמם, והם משתלבים עם המשמעויות שהתורה חושפת באחדות מרובת גוונים.  

תפיסה אחדותית

הנתק בין דת ומדע נובע מתפיסה המתעלמת מאחדות המציאות ובייחוד הבורא. הכרה אמיתית באחדות מבינה שכל המציאות היא גילוי אלוהי, וממילא שאלוהים לא מתגלה רק בכתבי הקודש אלא גם בחקר המציאות; וכן הגילוי המדעי אינו מנותק מן הקדושה ומן הדת. גם הגילויים המדעיים אינן רק נתונים טכניים, אלא יש להם מסר רוחני. הגילוי התורני והגילוי המדעי הם שני פנים המשלימים זה את זה, כחלק מכלילת-הכול האלוהית. הדת היא שמנחה אותנו בדרך החיים הערכיים והאידיאליים, והמדע הוא שחושף בפנינו את המציאות כפי שהיא, אולם בין השניים קיימת השפעת גומלין.

נושאי המדור

לאור קביעות אלו נעסוק במדור זה ביחסים שבין התורה והמדע, ונראה כיצד העמקה במחקר ובתורה יכולה להצמיח מתוך עיסוק בסתירות המדומות תפיסות עולם חדשות וקוהרנטיות.  

נתייחס למספר נושאים מרכזיים, כגון:

כמו כן נדון בידיעות המדעיות השגויות בדברי חז"ל ובמשמעות התופעה, ובתופעות פרטיות כמו הזכרת השפן והארנבת המקראיים כמעלי גרה. 

כמו כן יופיעו נושאים שאינם עוסקים במישרין בתורה או במדע, אלא בקושיות העולות מתפיסת העולם המדעית ובדיון פילוסופי עליהם: 

נשמח להערות, ביקורות והוספות. תגובות למאמר "דת ומדע: מבט על" ניתן להוסיף בתיבה למטה (מדיניות התגובות שלנו).

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.