מה החזון של היהדות לעולם?


מאת הרב אורי שרקי, הרב יובל שרלו, הרב ניר מנוסי והרב חגי לונדין

שאלנו את הרב אורי שרקי ואת הרב יובל שרלו האם יש ליהדות חזון כללי, עבור עם ישראל או עבור כלל האנושות?

אלו התשובות:

הרב יובל שרלו - הבשורה החזון היהודי לעולם


הרצון לחולל שינוי נאמר כבר בבשורה האלוהית לאברהם אבינו.
"ונברכו בך כל משפחות האדמה". כלומר, בתחילת המסע, בתחילת פרשת לך לך, נאמר לאברהם אבינו, יש לך בשורה לעולם, תביא אותה ושהיא תהיה ברכה לעולם. ואכן, על רקע המקרא אנחנו יכולים לראות כמה וכמה בשורות מאד משמעותיות שהיהדות בישרה בעולם. לדוגמא, עצם הרעיון של יום השבת, של יום השביתה, אבל שהוא ניתן לא רק לאצילים ולבעלי האחוזות אלא גם לעבדך, לשורך, לאמתך. זו בשורה עצומה. שתיים, השוויון בפני החוק. משפט אחד יהיה לכם. שזה שינוי דרמטי ממה שהתחולל בעולם. השלישי, היחס לעבד. אם בחוקי חמורבי כתוב שמי שלא מסגיר עבד אל אדוניו הוא זה שיקבל משפט מוות - בעולם שלנו כתוב בדיוק להפך: לא תסגיר עבד אל אדוניו, עמך ישב וכדומה. ואפשר לתת דוגמאות רבות על הבשורה, שבראש ובראשונה כמובן הבשורה המונותאיסטית, האמונה באל אחד, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

מה הבשורה של היהדות היום,
זה אתגר עצום שהאמת היא שאין לנו תשובה ברורה על כך, אלא רק כיווני חשיבה. החובה לנהל מדיניות מוסרית, ערכית, אתית על חשבון אימפריאליזם כיבושי וכדומה היא עיקרון בסיסי בתוך עולמה של היהדות. בשורת המשפחה - אם אנחנו מוצאים היום בעולם תבנית של פירוק - יש ליהדות בשורה בפמיליזם, כלומר במשפחתיות, ביציבות, בעוגן הגדול של קדושת המשפחה הישראלית. יש בשורה בעולם שבד בבד עם זכויות האדם וזכויות הפרט והאחריות הגדולה כפי שהזכרתי מקודם ל"משפט אחד יהיה לכם" - יש גם זכויות הציבור, יש גם משימות הציבור, יש גם התייחסות לכלל, לא רק לפרטים שנמצאים בו. וכן הלאה. באמת מוטל עלינו קודם כל לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לבשר לעולם, יש צורך להכיר את העולם, צריך להכיר את יתרונותיו ומצד שני את הפערים, את הליקויים שקיימים בו, ולראות את עצמנו כמי שמבקשים להמשיך את המסע הגדול של אברהם אבינו, שנאמר בו "ונברכו בך כל משפחות האדמה", ולהביא ברכה לעולם.

הרב אורי שרקי - מה היהדות מוסיפה לעולם?[1]

כששואלים אותי גויים, מה יש ליהדות להוסיף לעולם, וכי המוסר הטבעי איננו מספיק? אז אני רגיל לדמות את העולם לסוג של בית גדול, בית שבו יש דיירים. הדיירים זה בני האדם; העולם הוא מבחינתו של האדם, מקום מושבו של האדם. לכל בית יש גג, וגם לעולם יש גג; מהו הגג של העולם? הוא הגג המנטלי - הטבע, ההכרה, שמפרידים בינינו לבין האינסוף, לבין הטרנסצנדנטליות. וזה מאד חשוב שיהיה גג כזה, כי מפגש ישיר בין הנברא לבין הבורא הוא בעצם דבר מסוכן שמכלה את היישות של האדם. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו שלא מכירים אותו, שיש מעטפת של טבע שמבדילה בינו לביננו. יחד עם זה, בית זקוק גם לארובה. הארובה נותנת אור, נותנת אוויר. אי אפשר שלא יהיה כל קשר בין האינסוף לבין האדם. ניתן לומר שזה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל מנקה את הארובה של העולם. אנחנו אחראיים על טיפוחו של הקשר בין האינסוף לבין הנברא. כפי שאומר הפילוסוף הנוצרי פסקל: אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, אליהם יש לפנות - כלומר ליהודים - כדי לקבל את המסורת על כך. וזה בעצם אפשר לומר התפקיד שלנו. [5]

[4] 

הרב ניר מנוסי - החזון של היהדות

החזון של היהדות נמצא בדברי הנביאים. חזון על אודות עולם מושלם שאין בו יותר מלחמות, ויתרה מכך, כולם ביחד עובדים את הקדוש ברוך הוא באחווה. אבל לשרטט קו בין המציאות המורכבת והמסובכת שלנו, עם זהויות פרטיות ומציאות מסובכת, לבין החזון הזה - זה עבודה הרבה יותר קשה. זה החזון היהודי, והאתגר היהודי זה להצליח להגיע לחזון הזה בלי להתעלם מהמציאות המורכבת.[3] [6] 


הרב חגי לונדין - הבשורה של היהדות לעולם


הבשורה של היהדות לעולם, אני חושב, היא היכולת לחיות את החיים באופן אינסופי. אנחנו חיים בעולם מוגבל, מוגבל מבחינת כל המערכות סביבנו. מבחינת המערכות המוסריות, מבחינת העולם הנפשי ואפילו הרוחני, אפילו התפיסות התרבותיות. היהדות היא ביטוי לכך שישנו תוכן אינסופי, שגם המילה אינסוף היא קטנה לעומת המשמעות העמוקה שלה, והיכולת של אדם לא להגביל את עצמו, בשום דבר, בשום תחום, היכולת להבין שהמציאות עצמה תלך ותתפתח בכמות ובעוצמה שאין לנו יכולת אפילו לשער אותן - זה אני חושב הבשורה הגדולה של היהדות בעולם. זה תהליך ארוך, תהליך של אלפי שנים, שהעולם לאט לאט מובל על ידי הרעיונות היהודיים הללו, או ליתר דיוק על ידי העם היהודי, עם צורת החיים שלו, ואני חושב שאנחנו רואים את זה מולנו, כיצד העולם הופך ונהיה טוב יותר ויותר, במילים אחרות, הולך ומופיע את השלמות האינסופית של המציאות יותר ויותר, או אם נרצה במילים יותר טובות - נפתח לאלוהים יותר ויותר.

להרחבה

להרחבה בנושא אנו ממליצים לך לקרוא את מאמרנו "הבשורה של היהדות" ולצפות בסרטון שמוטמע שם.

על הסדרה  

בשביל שהתורה תדבר אלינו הפקנו סדרת סרטונים בה הרב יעקב אריאל, הרב שרקי, הרב שרלו, הרבנית שולמית מלמד, הרב מדן, הרב לונדין, הרבנית רחלי פרנקל, הרב  נבון, הרבנית שולמית בן שעיה, הרב ניר מנוסי ועוד מדברים על נושאים בוערים הקשורים למשמעות היהודית בדורנו.


טריילר


הצטרפות לסדרה

את סדרת הסרטונים אנו שולחים בווטסאפ או באמייל:

להצטרפות לקבוצת דיון בווטסאפ  -  יש להקיש כאן.
להצטרפות לקבוצה שקטה ללא דיון- יש להקיש כאן.
לקבלת הסדרה באמייל יש ללחוץ כאן.

 

[7] [8]  [9] [10] 


 

[2] 

[3]   

[4] 

[5]   

[6] 

[7]   

[8] 

[9] 

[10]

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.