תורה שבעל פה


בתלמוד ובמדרשים מופיעות אגדות שקשה מאוד להבין אותן כפשוטן. כיצד עלינו להבין דברים אלו?

התושב"ע איננה חדשה: לאורך כל תקופת התנ"ך התקיימה פרשנות של התורה ונהגו מסורות מקובלות, שאינן כתובות בה במפורש.

בין הדיונים התלמודיים ישנם הדנים במקרים מוזרים ולא מצויים. למה הם חשובים? מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

הגמרא מוסרת את מספר האותיות בספר התורה, אלא שמספר זה אינו תואם את ספרי התורה שבידנו. מהו פשר התעלומה?

איך אפשר לסמוך על מעבירי המסורה בלי לחשוש שקבוצת החכמים "השתלטו" עליה?