מקרא וארכיאולוגיה


הפרכת טענת דה ווטה שלפיה נכתב ספר דברים בידי מלכי יהודה מאות שנים אחרי משה.

מי חיבר את ספר ישעיהו? האם היה זה נביא בודד או סיעת נביאים? סיכום שיעורו של הרב ד"ר יואל בן נון.

מה קורה כשהמחקר מתעלם מהמסורת? פרודיה על תוצאותיו האפשריות של מחקר ארכאולוגי.

האם סיפור המגילה אכן התרחש במציאות? עד כמה מהימנה מגילת אסתר כתיאור היסטורי?

כתובות עתיקות שנתגלו במחקר הארכאולוגי, המתייחסות לעם ישראל ולאירועים בתנ"ך.

בספר מלכים נכתב על מציאת ספר תורה שגרם לרפורמה דתית נרחבת. מה הוא הספר ומה פשר האירוע?

האם המחקר המקראי-ארכיאולוגי של ארץ ישראל: אוביקטיבי, או אופנה חולפת? פרופ' יואל אליצור.

על לימוד פשוטו של מקרא בדורנו.

פרופ' יהושע ברמן חושף את החולשות, האג'נדות והמגמתיות האידיאולוגית העומדות מאחורי חקר המקרא האקדמי.

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממציאי הארכיאולוגיה.

האם יש ראיות ארכאולוגית לממלכת דוד ושלמה? הארכיאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

כיצד יש להבין פסוקים שמתארים את התגלות ה' ממקומות שונים, כגון "זָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ"?