מקרא וארכיאולוגיה


מה קורה כשהמחקר מתעלם מהמסורת? פרודיה על תוצאותיו האפשריות של מחקר ארכאולוגי.

האם סיפור המגילה אכן התרחש במציאות? עד כמה מהימנה מגילת אסתר כתיאור היסטורי?

כתובות עתיקות שנתגלו במחקר הארכאולוגי, המתייחסות לעם ישראל ולאירועים בתנ"ך.

בספר מלכים נכתב על מציאת ספר תורה שגרם לרפורמה דתית נרחבת. מה הוא הספר ומה פשר האירוע?

האם המחקר המקראי-ארכיאולוגי של ארץ ישראל: אוביקטיבי, או אופנה חולפת? פרופ' יואל אליצור.

על לימוד פשוטו של מקרא בדורנו.

פרופ' יהושע ברמן חושף את החולשות, האג'נדות והמגמתיות האידיאולוגית העומדות מאחורי חקר המקרא האקדמי.

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממציאי הארכיאולוגיה.

האם יש ראיות ארכאולוגית לממלכת דוד ושלמה? הארכיאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

כיצד יש להבין פסוקים שמתארים את התגלות ה' ממקומות שונים, כגון "זָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ"?

לאור הידוע לנו על גודל אוכלוסיית מצרים העתיקה, האם יציאת מצרים תיתכן מבחינה דמוגרפית?

האם ספר דניאל מזויף? האם שגה בעובדות כאשר תיאר את הגאולה כאמורה להגיע באמצע ימי בית שני?