בספר מלכים נכתב על מציאת ספר תורה שגרם לרפורמה דתית נרחבת. מה הוא הספר ומה פשר האירוע?

האם המחקר המקראי-ארכיאולוגי של ארץ ישראל: אוביקטיבי, או אופנה חולפת? פרופ' יואל אליצור.

על לימוד פשוטו של מקרא בדורנו.

פרופ' יהושע ברמן חושף את החולשות, האג'נדות והמגמתיות האידיאולוגית העומדות מאחורי חקר המקרא האקדמי.

כיצד יש להבין פסוקים שמתארים את התגלות ה' ממקומות שונים, כגון "זָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ"?

לאור הידוע לנו על גודל אוכלוסיית מצרים העתיקה, האם יציאת מצרים תיתכן מבחינה דמוגרפית?

יגאל בן-נון מציג תזה קיצונית ומדהימה לפיה במקרא אין כמעט זכר לאמונה באל אחד אוניברסלי, אך הספר גדוש בטענות שגויות מיסודן. מאמרו של יונתן כהן.

מתי נכתב ספר דניאל? האם שגה בעובדות כאשר תיאר את הגאולה כאמורה להגיע באמצע ימי בית שני?

מדוע עם ישראל ויציאת מצרים לא מתוארים בכתבי ההיסטוריה המצריים?