מאמר העוסק בדרכי התמודדות עם ביקורת המקרא והשאלות שהיא מעלה על האמונה בתורה מן השמים.

האם המזבח בהר עיבל באמת קשור ליהושע בן נון? מאמר מאת הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?

האם סיפור המגילה אכן התרחש במציאות? עד כמה מהימנה מגילת אסתר כתיאור היסטורי?

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

רבים מצביעים על דמיון בין המקרא לטקסטים קדומים במזרח הקדום. האם נכון הדבר, ומהו ההסבר לתופעה?

האם יש הכרח או היגיון לקבל את שיטת "תורת התעודות"? הרב ד"ר יואל בן נון.

פערים בין הממצאים החומריים לבין מקורות היסטוריים מלמדים על מגבלותיה של הארכאולוגיה. מאת הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

האם יש ראיות ארכאולוגיות לקיומה של ממלכת דוד ושלמה? הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

מה פשר ההבדלים בין תיאורי המקדש והקורבנות בספר יחזקאל לבין אלה שבתורה?

מכמה מקומות בתנ"ך נראה שבני ישראל לא חגגו את החגים עד תקופה מאוחרת. האמנם?

מאמרו של ד"ר חגי משגב על האופן בו המקרא מעצב בצורה ספרותית אירועים היסטורים