מהי הגישה הנכונה לביקורת המקרא, וכיצד היא יכולה להצמיח אמונה חדשה? מאת הרב יובל שרלו.

פרופ' יהודה אליצור מסביר על מבנה הדואלי של כתיבת ההיסטוריוגרפיה המקראית.

שלבי חיבורו של ספר שמואל ואמינותו כמקור היסטורי. מאמר של פרופ' משה גרסיאל.

האם שלילת ההגשמה היא אכן העמדה המקורית של דת ישראל?

בתורה ישנם פסוקים שמסגנונם נראה שנכתבו בתקופה המאוחרת למשה. מה ההסבר לתופעה?

האם לתיאור המקראי של תקופת האבות יש אחיזה במציאות ההיסטורית?

התפיסה החברתית שמציג התנ"ך היתה מהפכנית בעולם העתיק, והשפעתה ניכרת עד היום. פרופ' יהושע ברמן.

הפרכת טענת דה ווטה שלפיה נכתב ספר דברים בידי מלכי יהודה מאות שנים אחרי משה.

המחקר המדעי מלמד כי אותיות השפה העברית שאנו מכירים היום התפתחו בשלבים מאוחרים. האם הדבר משפיע על זיהוי הכתב הקדום בו ניתנה התורה וקדושת השפה העברית?

מי חיבר את ספר ישעיהו? האם היה זה נביא בודד או סיעת נביאים? סיכום שיעורו של הרב ד"ר יואל בן נון.

מה קורה כשהמחקר מתעלם מהמסורת? פרודיה על תוצאותיו האפשריות של מחקר ארכאולוגי.

כתובות עתיקות שנתגלו במחקר הארכאולוגי, המתייחסות לעם ישראל ולאירועים בתנ"ך.