מקרא וארכיאולוגיה


האם שלילת ההגשמה היא אכן העמדה המקורית של דת ישראל?

בתורה ישנם פסוקים שמסגנונם נראה שנכתבו בתקופה המאוחרת למשה. מה ההסבר לתופעה?

האם לתיאור המקראי של תקופת האבות יש אחיזה במציאות ההיסטורית?

התפיסה החברתית שמציג התנ"ך היתה מהפכנית בעולם העתיק, והשפעתה ניכרת עד היום. פרופ' יהושע ברמן.

הפרכת טענת דה ווטה שלפיה נכתב ספר דברים בידי מלכי יהודה מאות שנים אחרי משה.

מי חיבר את ספר ישעיהו? האם היה זה נביא בודד או סיעת נביאים? סיכום שיעורו של הרב ד"ר יואל בן נון.

מה קורה כשהמחקר מתעלם מהמסורת? פרודיה על תוצאותיו האפשריות של מחקר ארכאולוגי.

האם סיפור המגילה אכן התרחש במציאות? עד כמה מהימנה מגילת אסתר כתיאור היסטורי?

כתובות עתיקות שנתגלו במחקר הארכאולוגי, המתייחסות לעם ישראל ולאירועים בתנ"ך.

בספר מלכים נכתב על מציאת ספר תורה שגרם לרפורמה דתית נרחבת. מה הוא הספר ומה פשר האירוע?

האם המחקר המקראי-ארכיאולוגי של ארץ ישראל: אוביקטיבי, או אופנה חולפת? פרופ' יואל אליצור.

על לימוד פשוטו של מקרא בדורנו.