מאת צוות האתר

שאלה שהגיעה לצוות המכון:

שלום, רציתי לשאול בקשר למחקרים על התפתחות הכתב שלנו, הכתב האשורי - מכתב פרוטו-כנעני לפיניקי וכו׳ רציתי לדעת איך זה מסתדר עם המסורות על קדושתם של אותיות של הכתב האשורי (בעיקר לפי הקבלה) שבהם נברא העולם וכו׳ ובאיזה כתב ניתנה התורה... וכמה המחקרים האלה אמינים? והאם ישנם חורים בשיטה (אם כן אשמח לדעת אותם). תודה רבה.

שלום וברכה,

כתבת כי ישנם מחקרים רבים אודות התפתחות הכתב העברית, ואתה בהחלט צודק בכך. הכתב שלנו, המכונה כיום "כתב עברי" התפתח במקור מכתב קדום אף יותר - הכתב הכנעני/פיניקי, שהיה בשימוש בארץ ישראל בזמן התנ"ך. 

גם הכתב הכנעני עצמו לא הופיע יש מאין, אלא קדם לו כתב קדום יותר, שמעריכים שהתפתח מהירוגליפים מצריים והיה בעצם כתב האלפבית הראשון בעולם. ישנן כמה מחלוקות בין החוקרים מתי ועל ידי מי פותח כתב זה[1], אך מעניין לדעת שאחת מהופעותיו הקדומות ביותר, ואולי אף הקדומה ביותר, היא במכרות העבדים השמיים שבסיני. לעובדי המכרות, שהיו כנענים במוצאם, היה צורך בכתב פשוט יותר מזה שהיה במצרים (והכיל מאות סימנים), ולכן הם חשבו על רעיון חדש - רעיון האלפבית, אותו עיצבו על בסיס הכתב המצרי הקדום[2]

למעשה, עד התפתחות כתב זה כתבו כל העמים על ידי ציורים שייצגו עיצורים מסוימים. לדוגמה, ציור של שור (אלוף, בשפה הקדומה) ייצג שור, או את העיצורים שבראשית מילה זו (למשל "אל"). הרעיון של כתב האלפבית היה שכל ציור ייצג את העיצור הראשון בלבד של אותו הציור (לכן ציור של שור ייצג את האות "א" בלבד), וכך פותח כתב פשוט, בעל 22 אותיות במקום מאות סימנים. כתב זה הוא אולי אחת ההמצאות החשובות ביותר בהיסטוריה האנושית, וממנו לאחר מכן התפתחו כל הכתבים שאנו מכירים היום, מהעברית והערבית ועד האנגלית. מעניין מאוד הדבר שכתב זה פותח דווקא על ידי גולים כנעניים במצרים (מזכיר לך משהו?). בכל אופן, כמה מאות שנים לאחר אירוע זה הכתב הנ"ל נדד לאיזור אשור, ולאחר מכן נוצר ממנו הכתב העברי שאנו משתמשים בו היום, או בשמו הנכון "הכתב האשורי"[3] .

ראה פה לדוגמה את השתלשלות הכתבים:

(צילום מתוך מיצג במוזיאון ארצות המקרא, ירושלים)

עכשיו, משהבהרנו את התמונה המחקרית, ניתן לגשת לשאלותיך:  1. האם מחקרים אלו אמינים? 2. איך הדבר מסתדר עם המסורת אודות קדושת האותיות והשפה העברית?

בעניין השאלה הראשונה, הייתי אומר "כן, אבל". כלומר, מחקרים אלו הם אכן אמינים למדי, אולם תמיד יתכן שבעתיד יתגלה מידע נוסף שישפוך אור על סדר ההתפתחות של השפות או תארוכן. בכל אופן, לעת עתה נוכל לומר שנראה שגם אם יש טעויות או שגיאה של מאה שנה לפה או לשם, בסה"כ, הסדר והתארוך שמציע המחקר נראים נכונים, סבירים ומבוססים. בנוסף, אינני מכיר אף חוקר שמקדים את התפתחות הכתב האשורי, שהוא הכתב שלנו, לזמן נתינת התורה.

מכאן לשאלתך השנייה. לכאורה, המסקנה העולה מסדר התפתחות זה היא שהתורה ניתנה בגופן שונה מזה בו אנו משתמשים היום. במבט ראשון הדבר יכול להישמע מטריד, הן מצד עצמו והן מצד המסורות לפיהן השפה העברית קדמה לעולם. אולם למעשה הדברים אינם קשים כלל. 

ראשית, יש לזכור כי העובדה שהגופן בו התורה ניתנה השתנה אינה כה מפתיעה. למעשה, כבר הגמרא במסכת סנהדרין (כא, ב) הביאה את הדעה הזו בסוגיה אודות הכתב המקורי בו ניתנה התורה!

אמר מר זוטרא ואיתימא מר עוקבא, בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי (-כתב כנעני) ולשון הקודש, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית (-כתב דפוס עברי מודרני) ולשון ארמי, ביררו להן לישראל כתב אשורית (-הכתב שלנו) ולשון הקודש (-עברית) והניחו להדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. מאן הדיוטות, אמר רב חסדא כותאי. מאי כתב עברית, אמר רב חסדא כתב ליבונאה. תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל אילמלא קדמו משה... ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתב... וכתיב וכתב את משנה התורה הזאת, כתב הראוי להשתנות.

ישנם כמה הסברים מדוע קרה הדבר: יש שאמרו שעזרא שינה את הכתב כדי להרחיק את עם ישראל מן השומרונים שהשתמשו בכתב עברי, בו כתובים ספרי התורה של השומרונים גם כיום. הסבר זה רמוז בגמרא האומרת שהניחו את הכתב העברי לכותים. הרב יואל אליצור טוען שהדבר נעשה משום שזה היה הכתב המוכר על ידי העם, והיה צורך לקבוע שככה יכתבו ספרי התורה על מנת שהעם יוכל לקרוא בה בקלות רבה יותר.

הנה למדת כי כבר חז"ל היו מודעים לשינוי הכתב, וניתן למצוא דיון בנושא אצל כמה מחכמי ישראל, ביניהם המהר"ל בתפארת ישראל (פרק סד) ואחרים.

אז איך זה מסתדר עם קדושת האותיות או השפה? אין כאן באמת סתירה. העובדה שהשפה התפתחה בשלבים, על ידי בני אדם, איננה משנה את הקביעה שסוף התוצר של התפתחות זו הוא שיקוף של הכתב או השפה הקדושה, ושתהליך זה אם תרצה הוא חלק מההשגחה. כך לדוגמה כתב בנושא זה הרב שרקי בפירושו על הכוזרי, מאמר שני (סח):

"כיום השפה העברית הדלדלה עד מאוד, משום שבמהלך הגלות היא הלכה ונחלשה. אולם, אליבא דאמת, מדובר באצילה שבשפות. על פי ההשערות האקדמיות, העברית איננה שפה ראשונית, אלא שפה שנולדה משפות קדומות יותר: השמית-המערבית, הפרוטו-שמית וכו'. אם כן, כיצד זה מתיישב עם הטענות שהעולם נברא בלשון הקודש וכי העברית הינה השפה הראשונה? ניתן לומר, שאכן הקב"ה ברא את העולם בלשון הקודש. אולם משום הפער בין האידאל האלוהי המאוחד לבין המציאות הפרודה - נוצר מצב בו הרעיון של לשון הקודש המתין בגנזי מרומים עד שנולדה השפה העברית על פי הטבע התרבותי העולמי. רק אז התגלה למפרע כי זוהי הלשון שבה נברא העולם, כלומר שהיא השפה המשקפת את המציאות בשורשיותה"

הנה למדת, שהעובדה שהכתב בו אנו משתמשים כיום לכתיבת התורה לא היה קיים באותו הזמן - אינה באמת קשה. כבר הגמרא כתבה על הנושא, ואין זה משנה מאומה לעניין קדושתה של השפה העברית או הכתב בו אנו משתמשים כיום.

כל טוב. 

נשמח להערות, ביקורות והוספות. תגובות למאמר "התפתחות האלפבית וקדושת השפה העברית" ניתן להוסיף בתיבה למטה (מדיניות התגובות שלנו).


[1] אברהם פאוסט, חיה כץ (עורכים), מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל : משלהי תקופת האבן ועד כיבושי אלכסנדר, כרך ב, האוניברסיטה הפתוחה, 2019.

[2] יוסף נווה, ראשית תולדותיו של האלפבית, ירושלים: הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית.

[3] רבקה גונן, תולדות הכתב העברי, (יוסף נווה עורך), ירושלים: הוצאת מוזיאון ישראל – אגף הנוער, משרד החינוך והתרבות – המרכזיות הפדגוגיות, תש"ל-1970.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.