מקרא וארכיאולוגיה


מאמר העוסק בדרכי התמודדות עם ביקורת המקרא והשאלות שהיא מעלה על האמונה בתורה מן השמים.

מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

רבים מצביעים על דמיון בין המקרא לטקסטים קדומים במזרח הקדום. האם נכון הדבר, ומהו ההסבר לתופעה?

האם יש הכרח או היגיון בקבלת שיטת "תורת התעודות"? הרב ד"ר יואל בן נון.

פערים בין הממצאים החומריים לבין מקורות היסטוריים מלמדים על מגבלותיה של הארכאולוגיה. מאת הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

האם יש ראיות ארכאולוגיות לממלכת דוד ושלמה? הארכיאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

מה פשר ההבדלים בין תיאורי המקדש והקורבנות בספר יחזקאל לבין אלה שבתורה?

מכמה מקומות בתנ"ך נראה שבני ישראל לא חגגו את החגים עד תקופה מאוחרת. האמנם?

מהי הגישה הנכונה לביקורת המקרא, וכיצד היא יכולה להצמיח אמונה חדשה. מאת הרב יובל שרלו.

פרופ' יהודה אליצור מסביר על מבנה הדואלי של כתיבת ההיסטוריוגרפיה המקראית.

שלבי חיבורו של ספר שמואל ואמינותו כמקור היסטורי. מאמר של פרופ' משה גרסיאל.