תשעה ועשרים לעומר- מצוות חירות וחופש

תשעה ועשרים לעומר- מצוות חירות וחופש

לפעמים נדמה שהמצוות כופות עלינו חוקים שמגבילים בכל תחום את צעדנו, נדמה שהמצוות מייצרות מצב חונק בו האדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לאמיתו של דבר זה בדיוק להפך, התורה והמצוות מחזקות אצל האדם את המודעות לרוחניות ולנשמה שבו, ובכך מאפשרות לו לזהות בהדרגה את המימדים הרוחניים שבו ולהזדהות רעיונות עמוקים שחבויים בו.

קראו עוד  
שלושים יום לעומר- תפילה ודעת

שלושים יום לעומר- תפילה ודעת

מהו הדבר שהופך אותנו לאנשים חופשיים, משוחררים , חיים באמת, נאמנים לאמיתות פנימיות? הדבר הזה הוא עמדה שאנו באים איתה אל החיים , איזו תפיסת מציאות פנימית, שנקראת בלשון של חז"ל 'דעת'.

קראו עוד  
שלושים  ואחת לעומר- האמת והשקר באיך שאנו מתארים את אלוהים.

שלושים ואחת לעומר- האמת והשקר באיך שאנו מתארים את אלוהים.

אלוהים הוא הרי מעל ומעבר לכל תיאור ולכל הגדרה, וחז"ל קבעו ש"אין מחשבה תופסת אותו כלל" אם כן כיצד בכלל אפשר להתייחס אליו?

קראו עוד  
שלושים  ושנים - סוד הצמצום והצמצם

שלושים ושנים - סוד הצמצום והצמצם

תורת הסוד מספרת, שבתחילה הא-לוהות הופיעה בצורה כל כך טוטאלית עד שלא היה מקום לשום דבר מלבדה, במצב זה, כל בריאה היתה מתבטלת מיד בא-לוהות הפשוטה. בשביל לברוא עולם, צמצם הבורא את הופעותיו, על ידי כך הוא השאיר, כביכול, חלל פנוי ממנו. לתוך חלל זה חזרו ההארות המצומצמות מהן נברא העולם. הצמצום, אמנם הסתיר חלק מהארה הא-לוהית שהייתה מצויה קודם לכן, אך בכל זאת מה שנשאר ההוא הופעה של הא-לוהות עצמה.

קראו עוד  
לג בעומר- האש שבתוכי

לג בעומר- האש שבתוכי

אף שאלוהים מסתתר, הוא נמצא בכל, לכן הוא נמצא גם בתוך ליבך.

קראו עוד  
שלושים וארבעה לעומר- ה' מתגלה בתורה

שלושים וארבעה לעומר- ה' מתגלה בתורה

א-לוהים נתן את התורה ובה הוא תיאר את עצמו, בתורה נכתב למשל שא-לוהים הוא רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת . מתוך אמון מלא בנותן התורה ברור לנו שהגילויים שהוא הציג בהם את עצמו הם האופן המרכזי דרכו עלינו להתייחס אליו.

קראו עוד  
שלושים ושבעה לעומר- כל ה' בכח?

שלושים ושבעה לעומר- כל ה' בכח?

אנו רגילים לראות את א-לוהים במערכת יחסים של כח והכנעה, בתנ"ך נמצאים למכביר תיאורים שתומכים ביחס שכזה, ואולם תיאורים אלו מציגים רק חלק מהתמונה.

קראו עוד  
שלושים ושמונה לעומר- קרוב ורחוק

שלושים ושמונה לעומר- קרוב ורחוק

אנו רוצים להתקרב ולא להתרחק, אבל בפועל אנחנו לא ממש יודעים איך. קירבה ורחוק אינם מושגים רוחניים, יש לנו יכולת להשפיע על הזמנים בהם אנו מרגישים קרובים או רחוקים. בשלב ראשון עלינו להכיר את עצמנו, לשים לב ולדעת מה גורם לי להתקרב ומה גורם לי להתרחק.

קראו עוד  
ארבעים יום לעומר- ותחזנה ענינו

ארבעים יום לעומר- ותחזנה ענינו

אמרתם בבוקר "ותחזנה ענינו בשובך לציון"? יש לי חדשות בשבילכם: הוא שב.

קראו עוד  
ארבעים ואחד לעומר- תארים לאלוהים

ארבעים ואחד לעומר- תארים לאלוהים

למה יש בתורה תארי גוף לא-לוהים?

קראו עוד  
יום ירושלים- חזרת הנבואה

יום ירושלים- חזרת הנבואה

ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. (הרב קוק)

קראו עוד  
ארבעים וארבעה לעומר- התורה יצירה משותפת לאלוהים ואדם

ארבעים וארבעה לעומר- התורה יצירה משותפת לאלוהים ואדם

למרגלות הר סיני בחר אלוהים בעמו וכרת עמו ברית נצחית. מתחת הר סיני נטע אלוהים בתוכנו תורה. כמו זרע וביצית שלאחר שהתמזגו הם אינם יכולים עוד להיפרד, כך נשארה התורה יצירה משותפת לעם ישראל ולאלוהיו.

קראו עוד