שלושים ושבעה לעומר- כל ה' בכח?


אנו רגילים לראות את א-לוהים במערכת יחסים של כח והכנעה, 

בתנ"ך נמצאים למכביר תיאורים שתומכים ביחס שכזה, ואולם תיאורים אלו מציגים רק חלק מהתמונה.

בתורה מתואר אלוהים לא רק כ"א-לוהים אדירים" אלא גם כאב: "בנים אתם לה' אלוהיכם"(דברים יד א). הנביאים הרבו לתארו כדוד של הרעיה (למשל בשיר השירים). עולה שהיחסים בין א-לוהים לאדם אינם רק כיחסים של אדון ועבד, אלא גם כקשר של שותפים, כשל בן ואהב וכשל בני זוג מאוהבים. 

מקור

קול דודי, הנה-זה בא; מדלג, על-ההרים--מקפץ, על-הגבעות.  

דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים; הנה-זה עומד, אחר כותלנו--משגיח מן-החלונות, מציץ מן-החרכים. 

ענה דודי, ואמר לי:  קומי לך רעייתי יפתי, ולכי-לך.

(שיר השירים ב)

עבודה מעשית:

חשבו מתי זכיתם להרגיש אהבת ה'? איך מגיעים להרגשה זו?

להרחבה>>

שאלה לדיון:

מדוע התנ"ך מדגיש את הפחד בפני האלוהים ולא  את אהבה?

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.