יום ירושלים- חזרת הנבואה


יום רביעי העלנו סרטון על התחדשות הקשר הקשור ליום ירושלים. היום נוסיף  קומה שקשורה למאורעות התקופה.
כמו זוג שיושבים ומדברים, לפני הגלות היה דיאלוג ישיר בין עם ישראל וא-לוהים על ידי רוח הקודש ועל ידי נבואה.
אחרי שנות אלפיים בהן היינו רחוקים ודיברנו רק בסימנים ורמזים, שבנו הביתה וה' חזר לשכון איתנו בציון. 
לפעמים החזרה לקשר מוזרה ומבלבלת. לפעמים לא ברור אם זה רוח הקודש או דמיון. אבל בכל מקרה, אלו צרות של עשירים ושל זוג מאוהבים.

מקור
ואקשיב ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, קול אדני קורא. ואחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי כי לנביא השקר אהיה? לאמר ד' שלחני ולא נגלה אלי דבר אדני? ואשמע קול נשמתי הומה, ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גבורים מלאי עזוז וקודש. הם ידעו לכלכל דבר..
(הראי"ה, קובץ ד יז)

שאלה:
האם אנו מייחלים לחזרת הנבואה? 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.