ארבעים יום לעומר- ותחזנה ענינו


אמרתם בבוקר "ותחזנה ענינו בשובך לציון"? 

יש לי חדשות בשבילכם: הוא שב.

הייתם פעם בירושלים?

אולי ראיתם שם זקן וזקנה יושבים ברחובותיה?  

או אולי ראיתם רחובות מלאים בילדים וילדות משחקים?

אם גם אתם ראיתם זאת, הרי שנבואת יחזקאל מתגשמת.  

ובאותה נבואה של זכריה נאמר "שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים". ה' חוזר להיות בקשר.


מקור

תמיד אני מרגיש שהפרק הזה מדבר אלינו:

"כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלם ונקראה ירושלם עיר האמת והר ה' צבאות הר הקודש. כה אמר ה' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים.

ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובתיה. כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם ה' צבאות.

כה אמר ה' צבאות הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אתם ושכנו בתוך ירושלים והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה" (זכריה פרק ח)


עבודה מעשית

כתבו: איפה אתם מרגישים שה' חזר אלינו?


שאלה לדיון

האם כאשר שועלים עדיין יוצאים מבית קודשי הקודשים אפשר לומר שירה?

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.