לג בעומר- האש שבתוכי


אף שאלוהים מסתתר, הוא נמצא בכל, 

לכן הוא נמצא גם בתוך ליבך.

בתחילת סיפור הבריאה נכתב שהקב"ה ברא את האדם בצלמו ונפח בו נשמה אלוהית,

האדם הוא השתלשלות של הבורא, ולכן אלוקים מתגלה בתוכו,

החכמה האלוהית הלכה ירדה ממדרגה למדרגה עד שהיא נתגלתה בחכמה האנושית, החסד האלוהי ירד וירד עד שהוא התגלה בחסד האנושי. הגבורה האלוהית השתלשלה והשתלשלה עד שהיא התגלתה בתוכך.

לפי קריאה זו אלוהים אלוהים הוא מקור חיינו ואנו בצורה מסוימת בבואה שלו. 

ההבנה שיש בנו ניצוץ אלוהי, מחוללת יחס חדש לגמרי על החיים, יש בתוכנו כוח אין סופי, אנו רק צריכים להאמין בעצמנו ובחיינו.  

אנו גדולים ומסוגלים, אנו רק צריכים לחשוף את כל הטוב שבנו. 


מקור

"מִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ"-

הכוונה היא להבין קצת אלהותו יתברך מנפש המלובשת בבשר האדם ועל פי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה: 

בנשמת האדם מאיר אור אין סוף ברוך הוא מלובש וגנוז באור החכמה שבה להחיות את האדם וממנה יוכל האדם להבין קצת בספירות העליונות שכולן מאירות בנשמתו הכלולה מהן. ...מדת החסד והאהבה המאירה בו ומלובשת בגופו דאף שהיא [היא] מדת האהבה וחסד העליון שבאצילות המאיר בנשמתו שהיתה מרכבה עליונה אף על פי כן ברדתה למטה להתלבש בגופו על ידי השתלשלות העולמות ממדרגה למדרגה על ידי צמצומים רבים אין דמיון וערך מהות אור האהבה המאיר בו אל מהות אור אהבה וחסד עליון שבאצילות אלא כערך ודמיון מהות העפר שנעשה אפר אל מהותו ואיכותו כשהיה עץ נחמד למראה וטוב למאכל...


התניא מבאר שמצד אחד יש קשר בין המידות שלנו לשלו אך מאידך יש גם פער אין סופי בין המקור העליון לביטוי שלו בארץ. 


עבודה מעשית

נסה לדמיין נקודה פנימית עליונה שנמצאת בתוכך.


שאלה לדיון

אם יש פער אין סופי בין המקור לביטוי הנמוך אז למה חשוב שהוא המקור?.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.