יהדות וחיים מודרניים


כיצד מערערת השקפת עולם חילונית את בריאות הנפש, וכיצד תורם קיום המצוות לבניין האישיות. מתוך הרצאה של הרב דניאל נשיא.

חמש גישות אפשריות לפער שבין הפסיביות של הכלה במעמד החופה לבין תפיסת השוויון. מאת הרב יובל שרלו.

הבשורה של עקידת יצחק ומסירות הנפש בעולמנו המורכב. מאת הרב יובל שרלו.