ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

האם יש ראיות ארכאולוגיות לקיומה של ממלכת דוד ושלמה? הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

בתורה ישנם פסוקים שמסגנונם נראה שנכתבו בתקופה המאוחרת למשה. מה ההסבר לתופעה?

האם לתיאור המקראי של תקופת האבות יש אחיזה במציאות ההיסטורית?

הפרכת טענת דה ווטה שלפיה נכתב ספר דברים בידי מלכי יהודה מאות שנים אחרי משה.

פרופ' יהושע ברמן חושף את החולשות, האג'נדות והמגמתיות האידיאולוגית העומדות מאחורי חקר המקרא האקדמי.

כיצד יש להבין פסוקים שמתארים את התגלות ה' ממקומות שונים, כגון "זָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ"?

לאור הידוע לנו על גודל אוכלוסיית מצרים העתיקה, האם יציאת מצרים תיתכן מבחינה דמוגרפית?

מתי נכתב ספר דניאל? האם שגה בעובדות כאשר תיאר את הגאולה כאמורה להגיע באמצע ימי בית שני?

מדוע עם ישראל ויציאת מצרים לא מתוארים בכתבי ההיסטוריה המצריים?