מאמר העוסק בדרכי התמודדות עם ביקורת המקרא והשאלות שהיא מעלה על האמונה בתורה מן השמים.

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

האם יש הכרח או היגיון לקבל את שיטת "תורת התעודות"? הרב ד"ר יואל בן נון.

האם יש ראיות ארכאולוגיות לקיומה של ממלכת דוד ושלמה? הארכאולוג ד"ר יצחק מייטליס.

מהי הגישה הנכונה לביקורת המקרא, וכיצד היא יכולה להצמיח אמונה חדשה? מאת הרב יובל שרלו.

בתורה ישנם פסוקים שמסגנונם נראה שנכתבו בתקופה המאוחרת למשה. מה ההסבר לתופעה?

מה קורה כשהמחקר מתעלם מהמסורת? פרודיה על תוצאותיו האפשריות של מחקר ארכאולוגי.

האם המחקר המקראי-ארכיאולוגי של ארץ ישראל: אוביקטיבי, או אופנה חולפת? פרופ' יואל אליצור.

פרופ' יהושע ברמן חושף את החולשות, האג'נדות והמגמתיות האידיאולוגית העומדות מאחורי חקר המקרא האקדמי.