האיסור על רצח נראה לנו כדבר בסיסי - אבל האם יש לו הצדקה בעולם אתאיסטי?

האם המוסר הוא אובייקטיבי ומוחלט, או ש"כל חברה והמוסר שלה"?

ההלכה מאפשרת עגינות, ממזרות ומצבים אחרים בהם אנשים סובלים בעל-כרחם. הסתכלות רחבה יותר עשויה לתת פשר לעניין.

פרופ' פול אלן מראה כיצד המחקר ההיסטורי מערער את המיתוס לפיו הדת היא גורם מרכזי לאלימות.

אתאיסטים רבים מתנהגים באופן מוסרי. מהו אם כן יתרונה של האמונה? מה ההבדל בין מוסר מתוך אמונה למוסר אתאיסטי?

ישנן הלכות שאפשר להתרשם שהן מפלות גויים לרעה, אך הרושם הזה נשען על כמה הנחות יסוד שגויות.

מדוע נצטווינו למחות את כל העמלקים, ומדוע אף הקב"ה הכריז מלחמה על עמלק?

הוראות התורה לגבי אשת יפת תואר אינן היתר לאונס אלא להפך, צמצום הפגיעה בשבויות מלחמה.

כיצד להבין את דיני המלחמה המופיעים בתורה הנראים בעיניים בנות זמננו כבלתי מוסריים?

איך ייתכן שהתורה מצווה לשחוט בעלי חיים על מנת להעלות אותם על המזבח בבית המקדש?

האם התורה מצווה להרוג נערים רק בגלל אי-ציות להורים ואכילה מופרזת?

האם הרמב"ם התיר פדופיליה? הבנת השפה ההלכתית מבהירה שלא.