האם ראש ממשלה "שווה" יותר מאזרח פשוט? האם גוי מופלה לרעה? והאישה? שאלנו את הרב חיים נבון ואת הרב יובל שרלו על השוויון ביהדות.

האם הקביעה שאנו עם נבחר אינה גאווה והתנשאות? הרב שרלו והרב חגי לונדין והרבנית רחלי פרנקל משיבים.

האם כדי להיות מוסרי אדם חייב להאמין באלוקים? הרב חיים נבון עונה.

האם יש הבדל בין המוסר התורני למוסר האנושי? מהו? הרב יעקב מדן והרב אורי שרקי עונים.