מה מייחד את מוסר התורה?

האם יש הבדל בין המוסר התורני למוסר האנושי? מהו? הרב יעקב מדן עונה.

מוסר קיים קודם כל אצל בני אדם. בני האדם נבראו בצלם אלוהים, "חביב אדם שנברא בצלם" - זה נאמר על כל אדם.

יש קודם כל מוסר אנושי, האדם נברא בצלם אלוהים, ובראש ובראשונה, המשמעות שהאדם נברא בצלם אלוהים שאדם נברא עם מצפון. עם מצפון שהולך במידות שהקב"ה ברא אותו בהם - המצפון הוא צלם אלוהים. ובעקבותיו האדם יכול לחתור לתפיסה מוסרית.

כל האנשים נבראו בצלם אלוהים, חז"ל מדברים על זוהמת נחש, בואו לא ניכנס כרגע לדברים האלה - הפוטנציאל וודאי קיים בכל אדם והוא מתחיל בשבע מצוות בני נח, שרבים מהם גם גויים. והרבה מאד גויים גם מקיימים אותן. ושם מתחיל צלם אלוהים, המוסר קיים שם. ברור, למוסר יש גם רבדים גבוהים יותר. הרב קוק מדבר, יש לו קטעים חשובים מאד, בתחילת שער החסידות ב'אורות הקודש', ששם הוא מדבר בעצם על מוסר על פי התורה שיכול לפעמים להיראות, לעין חיצונית, שמדברת על מוסר שמחובר עם מה שנקרא ההיגיון המוסרי, שהולך על פי תורת ההיגיון, יכול להיראות משהו משונה. 

ההבדל הגדול בין מוסר על פי התורה לבין מוסר שבין אנוש יכול להגיע אליו - זה מוסר עם הסתכלות לטווח ארוך ארוך מאד. אנחנו כבני אדם שמנהלים את העולם לא מסוגלים לראות את הדברים לטווח המאד ארוך. התורה יכולה לראות את זה. ואז שאלות המוסר לפעמים והמשקל שלהן קצת משתנות. התורה מתייחסת אל תיקון עולם לטווח מאד מאד ארוך אנחנו כבני אדם לא יכולים לראות את זה בעיניים שלנו. ולכן זה יכול להשתנות. אבל השינויים הם לא גדולים.

ודאי שלעיקרי המוסר יכולים להגיע כל בני האדם, גם גויים, גם אנשים חילונים, הם מגיעים לזה, הם לפעמים עוקפים אותנו ונמצאים בדרגות הרבה יותר גבוהות מאיתנו גם כאנשי תורה. בסופו של דבר, הם יוכלו להגיע למוסר חשוב מאד שמקושר בהיגיון האנושי. המוסר של התורה שמקושר במעיינות פנימיים יותר, מהם בא כוח הנבואה וכדומה, יכולים לראות לטווח ארוך יותר. איך הדבר הזה בא לידי פרטים? על זה אולי נענה בשאלה אחרת. [10]


האם יש דבר כזה בכלל מוסר יהודי?


אין מוסר יהודי. אבל יש בהחלט מוסר של היהדות.

אין מוסר יהודי משום שהמוסר זה ערך אוניברסלי. וכבר אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה, וכל מי שאין בו דרך ארץ, אינו מן היישוב. עד כדי כך, שאם אדם חסר דרך ארץ, כלומר ערכי מוסר בסיסיים, ממליצים לו חכמינו במסכת קידושין בתלמוד, שלא לעסוק בתורה, בגלל שהתורה יכולה להיעשות לו סם המוות. אם כך, המוסר הוא רעיון כללי. כל הערכים ידועים מראש, ונבנו במהלך ההיסטוריה דרך ההצטברות של הניסיון המוסרי במהלך הדורות. כשהתורה ניתנה לנו ושמענו מפי ה' "לא תרצח", זה לא שלפני כן היה לנו חשק ותאווה גדולה לרצוח, ורק בגלל שנאמר בתורה "לא תרצח" נמנענו מכך. עשרת הדברות ניתנו בעולם שבו כבר היתה הפנמה מסוימת של הגנאי והגנות שיש ברציחה. יחד עם זאת, יש מוסר מיוחד של היהדות, במובן של אחדות הערכים. בעוד שישנן שיטות מוסריות המעלות את הערך של מידת החסד והאהבה והחמלה בראש הפסגה של כל המוסר כולו - אני מתכוון כאן לנצרות - ואחרים הרואים דווקא בעשיית הצדק ומידת הדין את הערך העליון - אני מתכוון בזה לאסלאם - או מי שרואה בהתבטלות של האני, בענווה המוחלטת את הערך העליון - אני מתכוון כאן לבודהיזם - ואפשר להמשיך הלאה, היהדות מדברת על אחדות המידות. יש איזה מין ניסיון, איזה מין יומרה אפשר אפילו לומר, ליצור דגם של חברה שבה ניתן לממש את כל הערכים כאחד. וזאת על מנת להוסיף כמה שיותר חיים. אם יש מערכת שדואגת גם לחמלה וגם לצדק, אנחנו יודעים שאנחנו כאן מול חברה שמתקרבת למוסר של היהדות.

על הסדרה  

בשביל שהתורה תדבר אלינו הפקנו סדרת סרטונים בה הרב יעקב אריאל, הרב שרקי, הרב שרלו, הרבנית שולמית מלמד, הרב מדן, הרב לונדין, הרבנית רחלי פרנקל, הרב  נבון, הרבנית שולמית בן שעיה, הרב ניר מנוסי ועוד מדברים על נושאים בוערים הקשורים למשמעות היהודית בדורנו.
טריילר


הצטרפות לסדרה

את סדרת הסרטונים אנו שולחים בווטסאפ או באמייל:

להצטרפות לקבוצת דיון בווטסאפ  -  יש להקיש כאן.
להצטרפות לקבוצה שקטה ללא דיון- יש להקיש כאן.
לקבלת הסדרה באמייל יש ללחוץ כאן.
[1][2][3]

 

[4][5][6]

 


 


[7][8][9]

[11][12] 


   


[1] 

   

[2] 

   

[3][3] 

  

[4] 

   

[5] 

   

[6][6] 

  

[7] 

   

[8] 

   

[9][9] 

  

[10] 

   

[11] 

   

[12][12] 

  

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.