מאת הרב יובל שרלו, הרב חגי לונדין והרבנית רחלי פרנקל

האם הקביעה שאנו עם נבחר אינה גאווה והתנשאות? הרב שרלו משיב.


ריבונו של עולם הוא לא רק האלוהים שלנו. הוא מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. והוא לא רק ברא אותנו, אלא את כל העולם כולו. באיזה דימוי נשתמש כדי להסביר את רעיון הסגולה והבחירה בעם ישראל? אני לא צריך להמציא אותו. בדימוי הזה השתמשו הנביאים. זה דימוי הזוגיות. יחזקאל פותח בלידה; ירמיהו - "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך", בגיל הנעורים; שלמה המלך מתאר בשיר השירים את הנישואין, את הבגידה ואת הניאוף; יותר מאוחר איכה כאלמנה, את השיבה המחודשת; זה הדימוי. מהדימוי הזה אני יכול ללמוד שעיקרו של הקשר המיוחד בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל הוא בחירה אינטימית. הוא קשר מיוחד. הוא "אתם תהיו לי לעם, אני אהיה לכם לאלוהים". אנחנו נבנה - כביכול כמובן - זוגיות שמתנהלת בעולם, אתם תשאו את שמי בעולם, ואתם תבשרו אותו בעולם, ואני אשגיח עליכם בצורה היסטורית מיוחדת - לטוב ולרע. מצד אחד, אם תבגדו, תיענשו. מצד שני, נשוב בחזרה. תסתכלו על הציונות ועל הפלא הגדול שאנחנו חוזרים עכשיו בחזרה. זה הדימוי. האם הדימוי הזה שולל את כל הנשים האחרות בעולם? חס וחלילה. האם הדימוי הזה נלחם, מבקש שיהיה רק זוג אחד, וכל הדברים האחרים לא יהיו קיימים? חס וחלילה. בתולדות המחשבה היו בין הראשונים שהדגישו מאד מאד גם את העובדה שהדבר הזה יוצר ממש נפש אחרת, כמו רבי יהודה הלוי, המהר"ל יותר מאוחר. היו כאלה שהרעיון הזה בכלל לא הופיע אצלם, כמו הרמב"ם, שלא התייחס לאיזושהי תכונה סגולית מיוחדת; ולכן לאורך הדורות באמת היה ניסיון לפענח, לפתוח - על מה באמת מדובר כאשר אנחנו מדברים על האהבה הזאת. אבל עצם העובדה שההתרכזות צריכה להיות בקשר האינטימי, בשליחות, בזוגיות הזאת, בהופעה בעולם, ולא בשאלה מי לא, ואת הרצון שכלל וכלל לא יהיו אחרים בעולם - הדבר הזה הוא זר לרעיון התנ"כי, כי ריבונו של עולם הוא לא רק האלוהים שלנו. הוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והוא לא רק ברא אותנו אלא את כל העולם כולו. אם אשתמש בפסוק כדי ככה לסכם את הדברים, אבחר את הפסוק היפה בשיר השירים, שאומר: "שישים המה מלכות, שמונים פילגשים, עלמות אין מספר - אחת היא יונתי תמתי". יש בארמון, כמובן בדימויים של המלוכה של אז, הרבה הרבה מאד כאלה שהן קשורות במלך, ברמות שונות, בהקשרים שונים. הן לא מגורשות, הן לא במאבק, הן לא במלחמה - ויש "אחת היא יונתי תמתי", שזו הבחירה הייחודית של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל.

[8]

מה התכונה המיוחדת של עם ישראל? 

האם תכונה זו נותנת לנו זכויות יתר? הרב חגי לונדין משיב.

המילה סגולה, צריך להבין בעברית, משמעותה תכונה.

הרעיון שעם ישראל הוא עם סגולה, ישנו עם שיש לו תכונה מיוחדת, שבמשמעות שלנו, התכונה שלה היא להביא איתה, נקרא לזה המסרים פורצי הדרך לעולם. זה הרעיון של הבחירה של עם ישראל. זאת אומרת הבחירה של עם ישראל לא הכוונה היא שיש איזה כוח חיצוני שהצביע עכשיו על עם מסוים, אלא בתוך החיים עצמם, בתוך השלמות האינסופית האלוהית שנמצאת פה בעולם הזה, ישנו עם שמוכיח, במהלך ההיסטוריה ועל ידי כל התוצרים התרבותיים, הלאומיים והרוחניים שלו, שמופיע איכות שמקדמת את העולם כולו לעבר המטרה המוסרית. ואיכות משמע אחריות. זאת אומרת, מדובר כאן בעם שאין לו זכויות יתר, כמו שאנשים קולטים במשמעות של המושג בחירה, אלא עם נבחר במשמעות שהוא מופיע כאן איכות שדורשת ממנו אחריות ואורח חיים ועמידות מול אתגרים, שלאט לאט הולכים ומקדמים את העולם כולו.


נקודות:

  • סגולה = תכונה
  • עם ישראל הוא העם הנבחר, עם סגולה – עם עם תכונה מיוחדת: להביא מסרים פורצי דרך לעולם, ובכך לקדם את העולם כולו למוסריות יותר גבוהה

מקורות להרחבה:

(שימו לב: הנקודות ומקורות ההרחבה לא נכתבו על ידי הרב)[9] 

האם יש ליהודי יתרון על הגויי? הרבנית רחלי פרנקל עונה. 

כשאני רואה בפניי גוי, אני רואה קודם כל אדם שנברא בצלם אלוקים. זה גם אומר שאני יכולה לדרוש ממנו שיתנהג כמו בן אדם שנברא בצלם אלוקים.

לאברהם אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר "ונברכו בך כל גויי הארצות". זה ברור שיש בחירה מכל הילדים של אדם הראשון בהמשך הזה של אברהם. אבל הבחירה הזאת אין משמעה הזנחה של כל השאר, אלא הטלה של אחריות ורצון שהמשפחה הזאת תביא ברכה לכלל משפחות האדמה. כשאנחנו אומרים שכולנו בני אדם הראשון, כשאנחנו אומרים שכולנו נבראנו בצלם, הרי הפסוק אומר את ההקשר הזה של בריאה בצלם כי אסור לשפוך דמים, אסור להזיק ולהשחית ולפגוע, כי האדם, יהודי ושאינו יהודי, חולק את צלם אלוקים. כשאני רואה בפניי גוי, אני רואה קודם כל אדם שנברא בצלם אלוקים. זה גם אומר שאני יכולה לדרוש ממנו שיתנהג כמו בן אדם שנברא בצלם אלוקים. כמובן גם מעצמי. זה בדרך כלל אומר שאנחנו גם חולקים איזו תשוקה לאל חי. ויכול להיות שזה יהיה בסיס יום אחד להתגשמות הנבואות של כולנו עולים להר ה' לעבוד את ה'. יתכן גם שהמקום היום של מדינת ישראל, ושאנחנו תופסים מקום עם כל משפחות האדמה, זה גם הזדמנות לברכה הזאת שתצא. שאנחנו נהיה שער לברכה גם ערכית, גם דתית, גם טכנולוגית, גם מדעית, שהשפע הזה יתחיל להיות מורגש ביתר שאת.

נקודות:

  • הבחירה באברהם – איננה נטישת שאר בני אדם הראשון, אלא הטלת אחריות להביא ברכה לכל העולם.
  • כל בני אדם נבראו בצלם א-לוהים, ולכן על כולם מוטל להתנהג בהתאם, ובמילא לכולם יש שאיפה לא-לוהים

מקורות להרחבה:

(שימו לב הנקודות וההרחבות לא נכתבו על ידי הרבנית)

טריילר


הצטרפות לסדרה

את סדרת הסרטונים אנו שולחים בווטסאפ או באמייל:

להצטרפות לקבוצה שקטה ללא דיון- יש להקיש כאן.

לקבלת הסדרה באמייל יש ללחוץ כאן.

 

 [9] [10]


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.