אלוהים ואדם


כיצד היחס היהודי לאלוהים עשוי לחולל גישה כלכלית חדשה שממגזת את הטוב הן מן הקפיטליזם והן מן הסוציאליזם.

כיצד היחס היהודי לאלוהים מסוגל למצוא את נקודת האמת בתפיסות שונות, אך גם ליצור מדרג ביניהם.

כיצד היחס היהודי לאלוהים מחבר יחדיו רוח וחומר, קודש וחול.