כיצד היחס היהודי לאלוהים עשוי לחולל גישה כלכלית חדשה, שממזגת את הטוב הן מן הקפיטליזם והן מן הסוציאליזם.

כיצד היחס היהודי לאלוהים מסוגל למצוא את נקודת האמת בתפיסות שונות, אך גם ליצור מדרג ביניהן.

כיצד היחס היהודי לאלוהים מחבר יחדיו רוח וחומר, קודש וחול.

הרב ניר מנוסי והרב אורי שרקי מדברים על היחסים שבין גוף לרוח.

האם יש לנו תפיסה מחודשת ביחס לאלוהים? האם היא רלוונטית לחיינו? מה היא?