מהו תפקידה של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.

הראיה מפסוקי "כי יפלא" לקיומו של גוף המוסמך להכריע בספקות הלכתיים ופרשניים. פרק ג בסידרת תורה שבעל פה.

התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

האם חייבים לקבל את מסורת התורה שבעל פה? האם ניתן להבין את התורה שבכתב בלעדיה? פרק ה בסדרת תורה שבעל פה.

על מה מבוססת סמכותם של חכמים לגזור גזירות ולהוסיף על איסורי התורה? האם אין בכך עבירה על "לא תוסיפו"? פרק ו בסדרת תורה שבעל פה.

מהם גבולות סמכותם של החכמים בפירוש ההלכה? האם מותר להם לשנות ביודעין מהכתוב בתורה? פרק ח בסדרת תורה שבעל פה.