תורה ומדע


ד"ר זהר גבירצמן מראה שהכתוב בפרשת בראשית אינו כפשוטו.

על פי המסופר בתורה חיו הדורות הראשונים במשך מאות שנים. איך להבין פרשייה זו?

האם ניסויים מחקריים מוכיחים את יעילות התפילה, או מפריכים אותה? כיצד פועלת התפילה לפי היהדות?

האם עולה מהמקרא התמונה שכדור הארץ הוא שטוח? מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

האם יש לנו נשמה רוחנית, או שאנחנו יצורים חומריים בלבד? האם קיימות ראיות להישארות הנפש?

בתורה נאמר "הַשָּׁפָן כִּי מַעֲלֵה גֵרָה הוּא...וְאֶת הָאַרְנֶבֶת כִּי מַעֲלַת גֵּרָה הִוא". אולם מינים אלו אינם מעלי גרה. כיצד יש להסביר את הדבר?