פעמים נדמה שהאמונה והמדע סותרים, והאדם מוכרח לבחור אחת מן השתיים: או אמונה עיוורת, או מדע מנותק. אנו מציעים דרך שלישית, לפיה המחקר והאמונה משלימים.

האם התרחש מבול עולמי כמתואר בפרשת נח?

ד"ר יקי מנשפרוינד מפריך את המיתוס הרווח לפיו קיים מאבק היסטורי ממושך בין הדת והמדע, ומראה עד כמה היחסים ביניהם היו תמיד מורכבים יותר.

לפי פשט התורה אלוהים ברא את האדם מהאדמה, ואילו לפי האבולוציה האדם התפתח מבעל חיים הדומה לקוף. האם הדברים סותרים?

פרופ' זהר גבירצמן מסביר כיצד יש להבין את משמעותה של פרשת בראשית.

מדעי המוח מראים לכאורה על כך שהתודעה שלנו היא תוצר של פעילות מוחית. היכן מסתתרת אם כן הנשמה?

שאלת הבחירה החופשית מזווית מדעית, פילוסופית ותורנית. מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.

האם ניסויים מחקריים מוכיחים את יעילות התפילה, או מפריכים אותה? כיצד פועלת התפילה לפי היהדות?

האם התודעה שלנו יכולה להשפיע על המציאות? פילוסופים ומדענים רבים סבורים שכן.

סרטון אנימציה בו הרב יהונתן זקס מסביר את היחס שבין דת למדע.

פעמים רבות נראה כי דברי חז"ל עומדים בסתירה לידוע לנו מן המדע המודרני. מה משמעות הדבר, ומה מקורו של הידע המדעי שבדברי חכמינו?

קיימת טענה רווחת לפיה אתאיסטים הם אינטיליגנטיים יותר מדתיים. אולם עיון בממצאים מראה תמונה שונה.