מקרא וארכיאולוגיה #יציאת מצרים


האם יציאת מצרים היא עובדה היסטורית? מאת ד"ר יהושע ברמן.

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממציאי הארכיאולוגיה.

לאור הידוע לנו על גודל אוכלוסיית מצרים העתיקה, האם יציאת מצרים תיתכן מבחינה דמוגרפית?

מדוע עם ישראל ויציאת מצרים לא מתוארים בכתבי ההיסטוריה המצריים?