מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.

לאור הידוע לנו על גודל אוכלוסיית מצרים העתיקה, האם יציאת מצרים תיתכן מבחינה דמוגרפית?

מדוע עם ישראל ויציאת מצרים לא מתוארים בכתבי ההיסטוריה המצריים?