הפרכת טענותיו של הררי לפיהן היהדות כמעט ולא תרמה לעולם.

פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

ההתנגשות שהייתה בנר ראשון של חנוכה בין הדלקת הנרות לגמר המונדיאל, היא הזדמנות לברר האם המאבק בחנוכה היה בכלל על שמירת ההלכה?

תפיסת העולם היהדות יכולה להיות בסיס לתיקון למצב החברה שהולכת ונעשית מקוטבת. סרטון מאת הרב יונתן זקס.

האם יש משמעות לחיים? מהי בכלל משמעות?

כיצד מערערת השקפת עולם חילונית את בריאות הנפש, וכיצד תורם קיום המצוות לבניין האישיות. מתוך הרצאה של הרב דניאל נשיא.