איש - אישה


מה זה פמיניזם, והאם הוא מסתדר עם היהדות? בירור המושגים והתהליך ההיסטורי של מעמד האישה.

התמודדות פנימית עם נטייה חד מינית מאת ישי מאיר

האם ביהדות יש מקום למניות? ולטיפוח הגוף? האם היצר הוא ברכה או שטני? הרב אורי שרקי, הרבנית חני פרנק והרב ניר מנוסי משיבים.

משפחה יהודית בעידן הפוסט מודרני

האם יש דבר כזה מהות גברית ומהות נשית? איש ואישה שונה או שווה? פמניזים כן או לא? מאת הרב יעקב אריאל, הרבנית שולמית מלמד, הרב יעקב מדן והרב ניר מנוסי

הרבנית רחלי פרנקל מדברת על תופעה ידועה, לפיה הרבה נשים לא מתפללות בקביעות, ומציעה שתי הצעות לשינוי שלה.

מדוע נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? כיצד זה מסתדר עם ערך השוויון?

במה צריכה להתמקד עבודת ה' של הנשים?

היחסים בין גברים לנשים ובין האל לאנושות על פני ציר ההיסטוריה, ותיאור ראשוני של הציפייה לעתיד. מאת הרבנית נעמי שפירא.

האם מוסד המשפחה בתהליכי גסיסה, או שמא מתוך המחשכים יבקע עליו אור חדש?

ערך המשפחה בתור תרומה יהודית מרכזית לעולם.

חמש גישות אפשריות לפער שבין הפסיביות של הכלה במעמד החופה לבין תפיסת השוויון. מאת הרב יובל שרלו.