תורה שבעל פה #קדמות התושב"ע


התושב"ע מעבירה פרשנויות שלא נכתבו בתורה. במאמר נוכיח את הסבירות שהמסורת מהימנה. פרק ד בסדרת תורה שבעל פה.

לקט מובאות המוכיחה את קדמותה של המסורת ההלכתית והאגדית של חכמים.

התושב"ע איננה חדשה: לאורך כל תקופת התנ"ך התקיימה פרשנות של התורה ונהגו מסורות מקובלות, שאינן כתובות בה במפורש.