פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

רבים תופסים את עבודת הקורבנות כפולחן פרימיטיבי. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אותה?

האם יש משמעות לחיים? מהי בכלל משמעות?

הבשורה של עקידת יצחק ומסירות הנפש בעולמנו המורכב. מאת הרב יובל שרלו.