יהדות וחיים מודרניים #יהדות וחיים מודרניים


פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

אצל רבים עבודת הקורבנות נתפסת כפולחן פרמטיבי. האם אנחנו רוצים שיתחדשו ימינו כקדם?

האם יש משמעות לחיים? ומהי בכלל משמעות?

הבשורה של עקידת יצחק ומסירות הנפש בעולמנו המורכב. מאת הרב יובל שרלו.