יהדות וחיים מודרניים #הבשורה של היהדות


על התרומה המשמעותית של היהדות לעולם.

סרטון מאת הרב יהונתן זקס שמסביר מדוע הוא גאה להיות יהודי.

אצל רבים עבודת הקורבנות נתפסת כפולחן פרמטיבי. האם אנחנו רוצים שיתחדשו ימינו כקדם?

תפיסת העולם היהדות יכולה להיות בסיס לתיקון למצב החברה שהולכת ונעשית מקוטבת. סרטון מאת הרב יונתן זקס.

כיצד מערערת השקפת עולם חילונית את בריאות הנפש, וכיצד תורם קיום המצוות לבניין האישיות. מתוך הרצאה של הרב דניאל נשיא.