מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?

ההתאמה שבין התיאור המקראי של ההתנחלות בארץ לבין ממצאי הארכיאולוגיה.