יש טוענים שהדת מובילה לאכזריות ולמלחמות. הרב ד"ר מיכאל אברהם משיב לטענה.

מדוע נצטווינו למחות את כל העמלקים, ומדוע אף הקב"ה הכריז מלחמה על עמלק?

הוראות התורה לגבי אשת יפת תואר אינן היתר לאונס אלא להפך, צמצום הפגיעה בשבויות מלחמה.

כיצד להבין את דיני המלחמה המופיעים בתורה הנראים בעיניים בנות זמננו כבלתי מוסריים?