פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.

פרופ' ליאון קאס מזהיר מפני הסכנות למחשבה ולקיום האנושי שמגלמת תפיסת העולם המטריאליסטית.

תפיסת העולם היהדות יכולה להיות בסיס לתיקון למצב החברה שהולכת ונעשית מקוטבת. סרטון מאת הרב יונתן זקס.

האם יש משמעות לחיים? מהי בכלל משמעות?

תפיסת עולם של השגחה ותכלית, וחיים של מטרה ובחירת דרך. טור מאת הרב יונתן זקס.