תורה שבעל פה #ראיה מן הסברא לסמכות התורה שבעל פה


הראיה מהסברה לקיום התושב"ע ולסמכות החכמים. פרק ב בסדרת תורה שבעל פה.