#חיים אחרי המוותמטריאליזם, נשמה ועתיד האנושות (יהדות וחיים מודרניים)

פרופ' ליאון קאס מזהיר מפני הסכנות למחשבה ולקיום האנושי שמגלמת תפיסת העולם המטריאליסטית.


נשמה של אש - על המטפיזיקה של האדם בספר הספרים (מקרא וארכיאולוגיה)

מאמר של איתן דור-שב מציג קריאה מרתקת ומקורית בתנ"ך, החושפת תפיסה מטאפיזית של היסודות השונים המרכיבים את התנ"ך.